Voortgang verminderen wateroverlast in Hegge

Ellen te Boekhorst 13-11-2020 248 keer bekeken 0 reacties

Bureau Brouwers is op dit moment bezig om de laatste onderdelen die nodig zijn om het maatregelenpakket door te rekenen op effectiviteit. Om zo advies te kunnen geven over het beste maatregelenpakket om wateroverlast in Hegge in de toekomst te voorkomen en/of te verminderen.

Voortgang verminderen wateroverlast in Hegge

Bureau Brouwers is op dit moment bezig om de laatste onderdelen die nodig zijn om het maatregelenpakket (met daarin alle begin dit jaar opgehaalde mogelijke maatregelen) door te rekenen op effectiviteit. Om zo advies te kunnen geven over het beste maatregelenpakket om wateroverlast in Hegge in de toekomst te voorkomen en/of te verminderen. Het opleveren van de resultaten heeft langer geduurd dan verwacht, omdat de situatie rondom de bermsloot langs de A76 onduidelijk bleef. Datzelfde geldt voor de afwatering rondom het voormalig Afcent terrein.

Woensdag 11 november heeft daarom wederom een inspectie plaatsgevonden langs de A76. Duikers zijn gelokaliseerd en opgemeten (gegevens hiervan waren onbekend) en er is een inschatting gemaakt van het functioneren ervan. Hierbij waren medewerkers van de gemeente, Rijkswaterstaat, het waterschap en Bureau Brouwers aanwezig. Geconstateerd is dat onderhoud aan het groen rondom de bermsloot ook de afgelopen maand door de aannemer van RWS is uitgevoerd.

Bureau Brouwers heeft nog circa 4 weken nodig tot oplevering van hun advies. We bespreken dit vervolgens  intern bestuurlijk zowel bij waterschap als gemeente en nodigen u graag half januari uit voor een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis om hiervan kennis te nemen, alsmede de verdere aanpak en doorkijk te bespreken. Voor de kerst ontvangt u hiervoor een uitnodiging. We zullen de geldende coronamaatregelen op dat moment zorgvuldig in acht nemen.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen