Herstart werkzaamheden verminderen wateroverlast in Hegge

Carlene Meertens 06-07-2020 244 keer bekeken 0 reacties

Na een wat stille periode pakken waterschap en gemeente  een aantal werkzaamheden die vanwege het corona-virus on hold waren gezet weer op. Zo zijn op 17 juni 2020 met een aantal grondeigenaren maatregelen om water vast te houden op hun percelen besproken.

Op 25 juni hebben waterschap en gemeente de uitwerking van door bewoners voorgestelde maatregelen met adviesbureau Brouwers besproken. Het bureau beoordeelt deze maatregelen, aangedragen tijdens bijeenkomsten in januari en februari,  op kosten en baten. Daarbij wordt bekeken hoe de aanlegkosten van de maatregelen zich verhouden tot het verminderd aantal m3 water dat afstroomt bij hevige regenval . Het bureau werkt twee varianten uit met in beide een cluster van een aantal van de voorgestelde maatregelen. Naar verwachting worden de resultaten aan het eind van de zomer opgeleverd.

Bermsloot A76
Met Rijkswaterstaat plannen we een nieuw overleg in om de onderhoudstoestand van de bermsloot langs de A76 te bespreken. Verwachting is dat dit overleg eind augustus of september gaat plaats vinden, dit in verband met de zomervakantie. Ook de afwateringsmogelijkheden richting de Geleenbeek staat op de agenda.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen