Bewonersbijeenkomst markeert start project wateroverlast Hegge

ProfielfotoKevin Heuts 09-01-2020 764 keer bekeken 0 reacties

Ongeveer 35 Heggenaren zijn op 6 januari j.l. naar het gemeentehuis in Schinnen gekomen om in gesprek te gaan over de ervaren wateroverlast in Hegge.

De bijeenkomst markeert de start van het project wateroverlast Hegge door de gemeente Beekdaelen, in samenwerking met Waterschap Limburg. De bijeenkomst startte met een plenair deel waarin Jeanette Quadvlieg, wethouder van de gemeente Beekdaelen, en DB-lid Waterschap Limburg, Josette Van Wersch, de aftrap gaven. De bestuurders erkenden de ernst van de problematiek en benadrukten het belang van samenwerken aan oplossingen.

Hierna volgde een presentatie waarin een toelichting werd gegeven op de hydrologie, de landschappelijke ontwikkelingen in Hegge, het programma Water in Balans, de reeds genomen gemeentelijke maatregelen en de reeds geplande buffer in Hegge. Over de buffer en het proces tot nu toe hadden de bewoners een aantal kritische vragen.

Daaropvolgend vond een interactieve sessie plaats, waarbij de bewoners in vier groepen werd gevraagd zich over de volgende vragen te buigen:

- Hoe liep het water ten tijden van de overlast?

- Waar en wanneer heeft u overlast ervaren?

- Welke bijzondere omstandigheden waren er ten tijde van de overlast?

- Wat ziet u als oplossingsmogelijkheden?

Daaruit bleek dat de modder die van akkers bovenstrooms afkomt  ten tijde van de overlast één van de grootste problemen is volgens de bewoners, samen met het water dat zich op straat heeft opgehoopt. Verschillende ideeën kwamen naar voren om deze problematiek te verminderen. Eén van de agrariërs had zelfs al maatregelen op zijn land toegepast waardoor het water beter kan infiltreren, zoals niet-kerende grondbewerking, een grasbaan en aardappelruggetjes.

Om het totale pakket aan maatregelen verder uit te werken, konden bewoners zich aan het einde van de bijeenkomst aanmelden voor twee werkgroepen. Verdere communicatie over dit gebiedsproject zal via het online participatieplatform Met Elkaar verlopen. Via dat platform kunnen de werkgroepleden ook documenten delen.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen