Eerste inwonersavond projectgebied Eys goed bezocht

Sanne Maruanaja 10-04-2024 22 keer bekeken 0 reacties

Op dinsdag 26 maart jl. bezochten ongeveer 60 belangstellenden de eerste inwonersavond voor het project Verkenning Water in Balans Eys. Zowel gemeente Gulpen-Wittem, als Waterschap Limburg en ondersteunend Adviesbureau Brouwers, presenteerden de aanpak van het projectteam.

Samen met de inwoners en belanghebbenden streven we naar een voorkeursvariant die de wateroverlast in het stroomgebied en de kern Eys onder controle brengt en voldoet aan de gestelde normen. Tijdens de presentatie werd het proces van Water in Balans toegelicht, evenals hoe het omgevingsproces verder verloopt en welke kennis reeds beschikbaar is.

Hoofddoel van de avond
Het hoofddoel van deze bijeenkomst was om specifieke informatie over wateroverlast in het gebied te verzamelen. Na de presentatie werden de kaarten op tafel gelegd en was er gelegenheid voor vragen en ideeën in kleine groepen. Bij iedere tafel was iemand aanwezig van het waterschap, de gemeente Gulpen-Wittem of het adviesbureau Brouwers. Deze vragen en opmerkingen zijn vastgelegd op de tekeningen en gecategoriseerd onder de volgende hoofdthema's:

  • De bruggen over de Eyserbeek zijn te klein om de piekafvoer te verwerken.
  • Sommige buffers vangen onvoldoende water op.
  • In de riooloverstortbuffer van de gemeente aan de Wittemerweg blijft water staan.
  • Na langdurige regenval is er grondwateroverlast in kelders.
  • Waarom gelden er verschillende waterschapstarieven voor blijvend grasland van agrariërs en natuurorganisaties?
  • Welke maatregelen nemen de boeren? Mais en aardappelen houden weinig water vast.
  • Achter de panden Mesweg 41 t/m 49 is de steile helling afgeplagd. Wat gaat Limburgs Landschap doen tegen afstromend regenwater en erosie?
  • Het wateroverlastprobleem komt ook uit Simpelveld. Wat gaat hier gebeuren?
  • Wat gebeurt er met de bever bij de vijvers van kasteel Goedenraad?
  • We nemen uw wensen, opmerkingen en zorgen mee in onze overwegingen en maken weloverwogen keuzes in nauw overleg met specialisten zoals de hydroloog, de beheerder en de ecoloog. Deze keuzes worden ook aan u teruggekoppeld.

De vragen en specifieke wensen op perceel niveau en over eigendomssituaties worden persoonlijk besproken met de betrokken eigenaren.

Presentatie nogmaals bekijken?
Bekijk hier de presentatie van de avond. Op onze projectpagina vindt u achtergrondinformatie over het project.

Beeldmateriaal
Via waterinbalans@waterschaplimburg.nl kunt u nog steeds foto's en video's van de wateroverlastsituatie in Eys in juli 2021 indienen. Gelieve de locaties van de foto's en video's duidelijk te vermelden zodat deze kunnen worden meegenomen in de verdere analyse.

Op de hoogte blijven
Wilt u reageren of meedenken of op de hoogte blijven van het project? Dan vragen wij u om u éénmalig te registreren. Als u ingelogd bent, kunt u vervolgens met alle projecten meedoen. Op deze manier wordt u ook automatisch op de mailinglijst gezet, waardoor u direct een melding ontvangt wanneer er een nieuwsbericht of uitnodiging wordt geplaatst. Let op; Wanneer u ingelogd bent vergeet dan niet om op deze pagina rechtsboven op ‘volgen’ te klikken. Ditzelfde geldt ook voor deze pagina met alle nieuwsberichten en alle andere pagina’s die u interesseren. Zo weet u zeker dat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws.

Vragen?
Heeft u verdere vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met een van de omgevingsmanagers. Omgevingsmanager Waterschap Limburg: Lars Vervoort via +316 13 72 49 76 of per mail en omgevingsmanager Guus Vijgen via +316 83 17 27 33 of per mail.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen