Samen aan de slag met aanpak wateroverlast Beek

Meike Hekers 16-04-2024 49 keer bekeken 0 reacties

Waterschap Limburg en de gemeente Beek slaan de handen ineen om de wateroverlast in en rondom Beek, Neerbeek en Spaubeek aan te pakken.

Door klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in het gebied. Op 10 april werd de intentieovereenkomst getekend door wethouder Rob Schwillens en bestuurder Josette Van Wersch.

In het projectgebied is er in het verleden meerdere malen hevige wateroverlast ervaren. Er zijn al enkele maatregelen genomen, onder andere de aanleg van verschillende regenwaterbuffers. In dit project wordt er gekeken naar het water dat vanuit landelijk gebied richting de kernen stroomt.

Inwonersavonden

Op 23 april is er een inwonersavond georganiseerd voor inwoners en betrokkenen uit Spaubeek. Op 24 april is er een inwonersavond voor inwoners en betrokkenen uit Beek en Neerbeek. Beide avonden zullen plaatsvinden op het gemeentehuis in Beek. Inloop vanaf 19:00 uur, we starten om 19:15 uur. Tijdens deze avond gaan we graag in gesprek met inwoners en belanghebbenden om ervaringen op te halen en ideeën te delen.

Josette Van Wersch: ‘’In deze regio staan we voor grote uitdagingen, die we niet alleen kunnen oplossen. We hebben de gemeente en de omgeving hard nodig om deze op te lossen. Daarom kijk ik ernaar uit om hier aan de slag te gaan, te beginnen met twee inwonersavonden waar we het gesprek kunnen aangaan met inwoners en andere belanghebbenden."

Rob Schwillens: “In Beek en Spaubeek hebben we twee keer kort achterelkaar ernstige wateroverlast gehad als gevolg van hevige regenval. Dit heeft een diepe indruk achtergelaten. De aanpak van wateroverlast heeft onze voortdurende aandacht. Als gemeente willen wij ons inzetten om overlast van water in de toekomst te voorkomen of te verminderen en daarvoor werken wij graag samen met onze inwoners en Waterschap Limburg.”

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem, schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen