Start aanpak wateroverlast Beek, Neerbeek en Spaubeek

Meike Hekers 14-03-2024 85 keer bekeken 0 reacties

Waterschap Limburg gaat samen met de gemeente Beek onderzoeken hoe de kans op wateroverlast in Beek, Neerbeek en Spaubeek verminderd kan worden.

Hoosbuien veroorzaken steeds vaker wateroverlast in de dalen van het Limburgse landschap. Waterschap Limburg is het programma Water in Balans gestart om samen met partners en betrokkenen wateroverlast te verminderen. De stroomgebieden van beken in de gemeente Beek zijn onderdeel van dat programma. In deze kennisgeving leest u waarom we dit project starten en hoe we dit aanpakken. De volledige kennisgeving is hier te lezen. 

Opgave  
Uit de eerste berekeningen blijkt dat in en rondom Beek, Neerbeek en Spaubeek meerdere locaties zijn waar wateroverlast optreedt. We kijken samen met de gemeente Beek hoe we die gebieden meer waterrobuust kunnen maken. Dat wil zeggen: hoe kunnen we er voor zorgen dat het water niet voor overlast zorgt in die gebieden. We kijken hierbij naar het hele projectgebied, we houden namelijk het water het liefst vast waar het valt. We kijken naar mogelijke maatregelen zowel in stedelijk als landelijk gebied en in de beken zelf.

 
Hoe pakken we dit aan? 

Waterschap Limburg en gemeente Beek gaan samen met de inwoners en andere belanghebbenden in het gebied de wateroverlast in kaart brengen, ervaringen delen en gezamenlijk mogelijke oplossingen in beeld brengen. Hoe we dit precies doen staat uitgebreid beschreven in ons participatieplan.

Het doel van de verkenning is om het projectgebied zo in te richten dat het heftige buien in de toekomst beter aan kan en de leefomgeving verbetert. Dit in kaart brengen van mogelijke oplossingen noemen we de verkenning. Dit doen we met een gebiedsgerichte aanpak, waar we ook bekijken of er nog andere bestaande initiatieven en meekoppelkansen zijn, zoals het verbeteren van de bronbeken, droogtebestrijding, hittestress en het vergroten van biodiversiteit. Hierbij moet er altijd een aantoonbaar impact zijn op het verminderen van wateroverlast.

We hebben voor de lange termijn de voorkeur voor structurele maatregelen, het liefst zo dicht mogelijk bij de bron, om water vast te houden daar waar het valt. We denken in 1 tot 1,5 jaar te komen tot de zogenaamde ‘Voorkeursvariant’. Dit is een pakket aan maatregelen wat bijdraagt aan het verminderen van wateroverlast.  

Hoe verloopt de verkenning? 

Met de Voorkeursvariant leggen we de maatregelen en de locatie hiervan vast. In een volgende fase van het project werken we de maatregelen meer uit en kijken we hoe we de maatregelen goed kunnen inpassen in de omgeving. Om tot het pakket aan maatregelen te komen, doorlopen we in hoofdlijnen drie stappen:

  1. Inventarisatieronde  
  2. Oplossingsronde
  3. Voorkeursvariant

Elke stap kenmerkt zich in een andere wijze van participeren (samenwerken) met inwoners en andere belanghebbenden. In het participatieplan staat per stap omschreven hoe u kunt participeren. Belangrijk is dat u tijdens stap 1 oplossingen kunt aanreiken. De oplossingen moeten bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast. Tot 3 maanden na publicatie van de kennisgeving kunt u uw oplossingen aan het waterschap kenbaar maken via www.waterschaplimburg.nl/beek.  

Samen aan de slag. Uw mening telt!  

Inbreng van betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij u uit om uw ideeën en ervaringen met ons te delen. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen met wateroverlast in het gebied Beek, Neerbeek en Spaubeek en iedereen die deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt om mee te denken en mee te werken. Wateroverlast verminderen doen we samen, dus doe mee! Dit kan via contactmomenten zoals inwonersavonden en keukentafelgesprekken, maar het kan ook via onze projectpagina: www.waterschaplimburg.nl/beek  

De volledige kennisgeving is ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen