Planning (toekomstige data onder voorbehoud)

Wil je reageren? Zorg dan dat je ingelogd bent. Ben je nieuw? Maak dan eerst een account aan.

Spring naar:
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Tijdens de eerste publieksbijeenkomst zijn we gestart met een lege kaart. We hebben allerlei input opgehaald van de aanwezige inwoners over de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen. Lees meer over Eerste publieksbijeenkomst

2017-06-28 28 Jun 2017 2017-06-28  -  28 Jun 2017
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

We onderzochten alle aangedragen knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen en berekenden die door met allerlei modellen. Ook overlegden we onder meer met de gemeente, LLTB en andere organisaties om zoveel mogelijk op één lijn te komen over de aanpak van de wateroverlast. Lees meer over Onderzoek en overleg

2017-09-01 01 Sep 2017 2017-11-15  -  15 Nov 2017
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Samen met inwoners, gemeente en waterschap bezochten we de grootste wateroverlastknelpunten in Oirsbeek. Zo kregen we een zo goed mogelijk beeld van de situatie. Lees meer over Bezoek aan Oirsbeek

2017-09-20 20 Sep 2017 2017-09-20  -  20 Sep 2017
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 22 november vond de tweede publieksbijeenkomst plaats over de aanpak van de wateroverlast in Oirsbeek. Tijdens de bijeenkomst presenteerde Josette Van Wersch de concept maatregelen en konden aanwezigen daar op reageren. Lees meer over Tweede publieksbijeenkomst

2017-11-22 22 Nov 2017 2017-11-22  -  22 Nov 2017
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

In het eerste halfjaar van 2018 onderzochten we of de locaties waar we de maatregelen willen treffen, ook daadwerkelijk de beste locaties zijn voor deze maatregelen. Lees meer over Onderzoek locaties

2018-01-01 01 Jan 2018 2018-09-30  -  30 Sep 2018
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 8 februari 2018 hebben het waterschap, de gemeente Schinnen, de LLTB, de provincie en andere partijen een intentieverklaring getekend. Daarin verklaren ze dat ze gezamenlijk de wateroverlast gaan aanpakken en welke acties door welke partij worden ondernomen. Lees meer over Intentieverklaring

2018-02-08 08 Feb 2018 2018-02-08  -  08 Feb 2018
Datum:
Locatie: De Oirsprong, Oirsbeek
19:30 - 22:00

Op 11 juni 2018 vond de derde publieksbijeenkomst plaats. Tijdens deze avond hebben alle betrokken partijen een toelichting gegeven op de stand van zaken tot nu toe. Lees meer over Derde publieksbijeenkomst

2018-06-11 11 Jun 2018 2018-06-11  -  11 Jun 2018
Datum:
Locatie:
00:00 - 00:00

Op 8 november tekenden alle betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst, waarin staat welke partij verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden en wanneer deze klaar moeten zijn. Na het ondertekenen hiervan gaat iedere partij aan de slag met het opstellen van de projectplannen. Lees meer over Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

2018-11-08 08 Nov 2018 2018-11-08  -  08 Nov 2018
Datum:
Locatie:
19:30 - 21:30

Tijdens deze vierde publieksbijeenkomst praten de betrokken partijen u bij over de stand van zaken in de aanpak wateroverlast. Lees meer over Vierde publieksbijeenkomst wateroverlast

2018-12-17 17 Dec 2018 2018-12-17  -  17 Dec 2018

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen