Terugkoppeling online bijeenkomsten 26 januari en 2 februari met video

Met Elkaar Beheerder 03-02-2021 204 keer bekeken 0 reacties

Op 26 januari en 2 februari 2021 vonden de online inwonersbijeenkomsten plaats over de wateroverlastaanpak in Oirsbeek. Op 26 januari stonden de regenwaterbuffers aan de Limietweg en de Beijlkensweg centraal en op 2 februari de nieuwe buffer aan de Hagendoornweg.

Er was grote belangstelling voor de bijeenkomsten. Na een welkomstwoord van waterschapsbestuurder Josette Van Wersch lichtte omgevingsmanager Ellen te Boekhorst de stand van zaken toe en presenteerde ze een tijdpad. Hierna gaf Bart Coppelmans van het adviesbureau Kragten een toelichting op de conceptontwerpen van de buffers. Ondertussen konden aanwezigen vragen stellen of opmerkingen en ideeën doorgeven.

Goed inzicht
Het blijkt dat de inwoners van Oirsbeek goed inzicht hebben in hoe het water ten tijde van hevige neerslag over het oppervlak loopt. Deze gebiedskennis gebruiken we om het ontwerp verder te optimaliseren en te zorgen dat het water in de buffer terecht komt. Ook hebben de inwoners maatregelen aangedragen om het water in de buffer te krijgen. De aanwezigen hebben ook ideeën aangedragen voor de inrichting van de buffer.

Alle opmerkingen zijn verwerkt in een online whiteboard, deze zijn terug te vinden in het mapje Documenten. Na een slotwoord van Josette Van Wersch op 26 januari en wethouder Jeannette Quadvlieg op 2 februari eindigden de online bijeenkomsten.  

Vervolg
Waterschap en gemeente gaan de aangedragen ideeën van de 2 bijeenkomsten bekijken en beoordelen op onder andere haalbaarheid, kosten en effectiviteit. Waar mogelijk nemen we de ideeën mee in de ontwerpen. Daarnaast voeren we de komende weken nog persoonlijke gesprekken met een aantal omwonenden om meer in detail in te gaan op onderdelen van de plannen. In het voorjaar ligt er een definitief ontwerp. Dan organiseren we weer een nieuwe bijeenkomst.

Evaluatieformulier
In coronatijd zijn we op zoek naar andere mogelijkheden om in contact te blijven met de omgeving. We horen dan ook graag van u hoe u deze online bijeenkomst heeft ervaren, zo kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Evaluatieformulier 26 januari 

Evaluatieformulier 2 februari 

Bij vragen mag u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens kunt u hier terugvinden.

Documenten
Alle relevante documenten zijn te vinden in de map Documenten

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen