5 vragen aan: Mario Frederichs, Gemeente Beekdaelen

ProfielfotoKevin Heuts 19-12-2019 1177 keer bekeken 0 reacties

Inwoners helpen om schade door wateroverlast te beperken: hoe dan?

Waterschap Limburg onderzoekt hoe inwoners van Limburg geholpen kunnen worden bij het beperken van schade door wateroverlast aan de eigen woning, één van de vier knoppen waar binnen het programma Water in Balans aan wordt gedraaid. 

Samen met gemeenteambtenaren bezoeken medewerkers van het waterschap woningen waar wateroverlast te verwachten is en inventariseren zij wat de wensen de bewoners zijn. Ook staan ze stil bij eventuele belemmeringen bij het nemen van wateroverlastbeperkende maatregelen, bij kansen en mogelijkheden. We stellen vijf vragen aan Mario Frederichs van de gemeente Beekdaelen, die momenteel bezig is met zo'n inventarisatie.

Laten we beginnen bij het begin. Mario: wie ben jij?

"Ik ben toezichthouder Water en Riolering van de Gemeente Beekdaelen. Namens de gemeente bezoek ik inwoners om inzicht te krijgen in hun wensen op het gebied van de beperking van wateroverlast."

Waarom deze inventarisatie?

"Om in kaart te brengen waar knelpunten op het gebied van wateroverlast zijn, in de openbare ruimte en bij huiseigenaren. Door dit inzichtelijk te maken, krijgen we een beeld van de maatregelen die nodig zijn om de overlast te verhelpen of te verminderen. En wordt duidelijk waar we op welke stimuleringsmaatregel het beste kunnen inzetten.

Een belangrijk doel van de inventarisatie is om eigenaren er bewust van te maken dat wateroverlast een probleem is van ons allemaal. Als huiseigenaar moet je zelf ook maatregelen op het eigen perceel nemen om het risico op wateroverlast te verminderen.

Een bijkomend voordeel van deze gesprekken is dat er hierdoor meer begrip ontstaat tussen inwoners en overheden. Soms kunnen maatregelen niet genomen worden in de openbare ruimte omdat dan het probleem wordt verplaatst. Door hierover te praten met inwoners wordt dit inzichtelijker voor hen. De belangrijkste boodschap is uiteindelijk: door samen wateroverlast aan te pakken, kunnen we veel effectiever het probleem verhelpen of verminderen."’

Wat vragen jullie allemaal aan de inwoners?

"Wij stellen diversen vragen over wateroverlast en de manier waarop dit zo veel mogelijk beperkt kan worden. Ook wordt gevraagd of inwoners zelf al maatregelen hebben genomen. Mochten er nog geen wateroverlastbeperkende maatregelen getroffen zijn, dan horen we graag waarom niet en hoe het waterschap en de gemeente eventueel kunnen helpen.

Betekent dat dat de gemeente en het waterschap zelf niets aan de beperking van wateroverlast doen?

"Nee, dat zeker niet. Het waterschap draagt zorg voor een klimaatbestendig watersysteem. Gemeenten staan aan de lat voor het beperken van wateroverlast in stedelijk/bebouwd gebied. Gemeente en waterschap stimuleren en ondersteunen inwoners bij het nemen van maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Denk daarbij aan vergroting van de bewustwording over de risico’s van wateroverlast, kennisdeling, advies op maat of financiële steun. Maar uiteindelijk ligt het initiatief om de kans op wateroverlast te beperken bij de inwoners zelf."

Wanneer zijn de resultaten van de inventarisatie bekend?

"De planning is om begin 2020 de inventarisatie van de behoeftes van de bewoners af te ronden. De resultaten worden dan eerst intern besproken. Zodra duidelijk is tot welke vervolgstappen de inventarisatie leidt, zullen we dat met onze inwoners delen."

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen