Verbetering instroom hemelwaterbuffer Beijlkensweg in Oirsbeek

ProfielfotoKevin Heuts 17-07-2018 1122 keer bekeken 0 reacties

Bij de extreme hoosbuien van 16, 21 en 22 mei van dit jaar is gebleken dat er ontzettend veel hemelwater (en modder) van de Beijlkensweg is afgestroomd naar de Oirsbekerweg, en daarbij niƩt in de waterbuffer aan de Beijlkensweg terecht kwam.

De water en modder is deels afkomstig uit de landbouwgebieden aan de Limietweg. Aangezien het wel de bedoeling is dat deze water in modder in de waterbuffer terecht komen, is er besloten om de instroom naar de buffer te verbeteren. De verbetering van de instroom van de hemelwaterbuffer zal tevens zorgen voor minder waterhinder in de kern van Oirsbeek. Zo wordt herhaling van de wateroverlast beoogd te voorkomen en zal er in de vakantieperiode gestart worden met de werkzaamheden. Daarbij zullen in de Beijlkensweg roostergoten en holle banden, alsook een hemelwaterafvoerriool worden aangebracht richting de hemelwaterbuffer.

De werkzaamheden starten nog in de periode van de zomervakantie (week 32) en zullen eind september, gereed zijn, mits de weersomstandigheden blijven meewerken. Het verkeer zal, al dan niet met verkeersregelaars en bebording, gebruik kunnen blijven maken van de Beijlkensweg. Om de werkzaamheden te kunnen verrichten zal een halve rijbaan worden afgezet. Mogelijk kan er tijdelijk enige verkeershinder optreden.

De werkzaamheden om wateroverlast aan te pakken maken onderdeel uit van de gebiedspilot Oirsbeek-Amstenrade binnen het project Water in Balans van Waterschap Limburg. De werkzaamheden worden door Waterschap Limburg samen met Gemeente Schinnen voorbereid en uitgevoerd.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen