Gemeente werkt aan watervoorzieningen

02-05-2018 784 keer bekeken 1 reacties

De gemeente Schinnen werkt op diverse plekken aan voorzieningen voor de opvang van regenwater.

Hemelwaterbuffer-/infiltratievoorziening Köllerstraat
In maart/april hebben de nutsbedrijven alvast kabels en leidingen opgenomen en waar nodig verlegd. Dit deden ze in en rond het pleintje, het grasveld, aan de Beukenberg, Grachtstraat en de Köllerstraat in Oirsbeek. Deze activiteit was nodig ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de geplande hemelwatervoorziening die midden in het pleintje wordt aangelegd. Om deze infiltratievoorziening, met een volume van 325 m3, te realiseren zet Wegenbouw Redding Infra BV in de tweede week van mei  de eerste schop in de grond.

Weidepark Allee

De werkzaamheden aan het Weidepark Allee zijn in afronding. Aannemersbedrijf InMenz legt momenteel de laatste hand aan de inrichting en plaatsen de afrasteringen. Het asfaltvoetpad langs het park is medio mei klaar. Hierna worden de bermen afgewerkt en vindt de oplevering plaats. Binnen het plan zijn hemelwaterbuffers en –greppels aangelegd met een volume van ca. 2.600 m3. Deze zijn met name bedoeld om water in de omgeving vast te houden en daarmee mogelijkheden te bieden voor onder meer de ontwikkeling van flora- en fauna. Op deze voorzieningen wordt ook nog een aantal daken van de woningen rondom het weidepark aangesloten. Verder ligt de meest westelijke buffer al gereed voor een deel van de toekomstige hemelwateropvang van de nog te reconstrueren Hommerterallee. De feestelijke oplevering van het park, incl. een insectenhotel van de lokale IVN,  is in juni gepland.

Provinciale Weg Noord
De gemeente onderzoekt op dit moment welke maatregelen er nog binnen de kern getroffen kunnen worden. Zo bekijken we of we het hemelwater dat vanaf de Provinciale weg Noord, bergafwaarts, nabij de Romenkamp, de kern instroomt, eerder op kunnen vangen. We onderzoeken of het mogelijk is om in de bermen, aan de rand van de rijbaan van de Provinciale Weg, het hemelwater te bufferen en te vertragen. Mocht dat kunnen, dan levert dat ca. 110 m3 aan afkoppeling op.

 

1  reacties

Jeroen Huijbers

08-05-18 om 12:12

Schrijf een reactie...

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen