Projecten in en rondom Rimburg: we praten u bij

Meike Hekers 03-06-2024 13 keer bekeken 0 reacties

In de omgeving van Rimburg (gemeenten Landgraaf en Kerkrade) werkt Waterschap Limburg aan drie verschillende projecten.

Zo werken we aan het project 'Herinrichting Worm' en werkt programma Water in Balans aan de aanpak van de wateroverlast in Rimburg en de Rimburgerweg. Waterschapsbedrijf Limburg kijkt naar het renoveren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In dit nieuwsbericht vindt u korte updates over deze lopende projecten.

Water in Balans werkt aan oplossingen voor wateroverlast in Rimburg en omgeving

De rivier Worm vormt voor Rimburg de grens met Duitsland. Een stukje zuidelijker van de dorpskern en ten westen van rivier Worm, ligt de Rimburgerweg. Hier werkt het programma Water in Balans aan de wateroverlast in Rimburg en rondom de Rimburgerweg. Afgelopen februari vond een inwonersavond plaats over de aanpak van de wateroverlast. Op basis van de opgehaalde informatie, werken waterschap, gemeente Landgraaf en adviesbureau WSP verder aan een zogenaamde voorkeursvariant. Dat is het pakket aan maatregelen die we in de volgende projectfase (de planuitwerkingsfase) vertalen naar technische tekeningen. Deze wordt uiteindelijke compleet gemaakt met het bestek (lastenboek) waarmee een aannemer aan de slag kan.

Er zijn een groot aantal maatregelen waarbij het waterschap afhankelijk is van de medewerking van grondeigenaren. Uiteindelijk zal dat een belangrijke factor zijn of het lukt om alle gewenste maatregelen te realiseren. De aanwezigheid van waarden, zoals ecologie en archeologie, kunnen er ook voor zorgen dat we maatregelen anders of zelfs niet kunnen uitvoeren. Rimburg en omgeving kennen veel bijzondere waarden, zoals de ringslang of Romeinse vindplaatsen in de ondergrond. Deze waarden stellen allemaal eisen aan mogelijke watermaatregelen. Daarom dat we bij het bepalen van maatregelen ook zorgvuldig naar deze aspecten van de omgeving kijken.

Herinrichting Worm Rimburg: start grondverwerving en zoektocht aannemer

Voor de herinrichting van rivier Worm zijn gevorderde plannen gemaakt. Tijdens de informatieavond afgelopen november is de voorkeursvariant gepresenteerd en toegelicht aan inwoners. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en Duitsland en het Intereggprogramma EMFfloodResilience, is de voorkeursvariant opgestuurd naar Brussel ter goedkeuring voor subsidie.  
 
Nu de subsidie is toegekend gaat de grondverwerving van start. Ook is de zoektocht naar een aannemer, die de realisatie van het project op zich gaat nemen, begonnen. Hier ligt een uitdaging, omdat we met dit project in zowel Nederland als Duitsland werken en daarmee moeten voldoen aan de wet- en regelgeving van beide landen.

Grootschalige renovatie rioolwaterzuiveringinstallatie Rimburg voor duurzame toekomst

Rioolwaterzuivering (RWZI) Rimburg is gebouwd in 1970 en heeft het einde van zijn technische levensduur bereikt. De aeratietank (AT) is in slechte staat en moet worden gerenoveerd. Dit is de tank waarin het rioolwater stroomt om de afvalstoffen uit het rioolwater af te breken. Verder zijn diverse bedrijfsonderdelen eveneens in dusdanige staat dat ook deze gerenoveerd moeten worden.  
 
De renovatie van de RWZI in Rimburg zal plaatsvinden in samenwerking met de externe partijen EQUANS en IV Water. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zal dit jaar de tijdelijke ombouwvoorzieningen realiseren, zodat de huidige aeratietank uit bedrijf genomen kan worden. De renovatie zal duren tot eind 2025, daarna zullen de tijdelijke ombouwvoorzieningen worden verwijderd. Na de renovatie is er voor de komende 25 jaar geen groot onderhoud meer noodzakelijk.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen