Update aanpak wateroverlast Eygelshoven

Meike Hekers 19-03-2024 10 keer bekeken 0 reacties

In en rondom Eygelshoven ervaren inwoners wateroverlast na hevige regenbuien. Op meerdere locaties wordt er door het waterschap in samenwerking met gemeente Kerkrade naar maatregelen gezocht.

Vlootsgraaf

De Vlootsgraaf is de watergang die het water, dat via de Gravenweg en Waubacherweg richting Putstraat stroomt, afvoert. Op dit moment zorgen de inrichting van de Putstraat en de capaciteit van de Vlootsgraaf er voor dat een deel van het afstromend neerslagwater bij zeer hevige buien onder het spoortunneltje (Putstraat) richting het centrum van Eygelshoven stroomt.

Samen met de gemeente Kerkrade werkt het waterschap aan het vergroten van de afvoercapaciteit van de Vlootsgraaf. Dat is geen gemakkelijke opgave. Dit komt door de locatie van de Vlootsgraaf. Aan de ene kant van de beek ligt de spoorlijn, aan de andere kant een bedrijventerrein. De ruimte is dus aan beide kanten beperkt. Ook moeten we rekening houden met verschillende elektrakabels en (gas)leidingen. Deze moeten eerst verlegd worden voordat de Vlootsgraaf vergroot kan worden. √Čen van de leidingen kan zelfs niet verplaatst worden, waardoor we de Vlootsgraaf eronderdoor moeten laten stromen.

Omdat we zo dicht bij het spoor werken, moeten we hiervoor toestemming vragen bij Prorail. Daarnaast moeten we voorbereidende onderzoeken doen, en verschillende vergunningen aanvragen zodra het ontwerp definitief is. Een relatief klein project op een complexe locatie vraagt daarmee toch veel inspanningen om alles voorbereid en uitgevoerd te krijgen.

In de tweede helft van 2024 gaat het Enexis een aantal kabels en leidingen verleggen. Dit moet eerst gebeuren voordat we kunnen starten met de rest van de werkzaamheden. Daarnaast zijn we op dit moment bezig met definitief ontwerp, waarna we de vergunningen kunnen aanvragen.

Een definitieve planning is nog niet te geven op dit moment, daarvoor zijn we nog te veel afhankelijk van externe partijen (gemeente, nutsbedrijven, Prorail).

Gravenweg

Bij hevige buien stroomt er ook veel water vanuit Landgraaf richting Eygelshoven. Samen met gemeente Landgraaf en gemeente Kerkrade bekijken we of het mogelijk is om extra buffercapaciteit aan te leggen langs de Gravenweg. Of dit gaat lukken is afhankelijk van verschillende factoren.

Allereerst moeten we in kaart brengen of er voldoende ruimte beschikbaar is om naast de bestaande buffers extra buffercapaciteit aan te brengen. Daarnaast moeten we het water de juiste kant op sturen. Dit zijn we nu aan het onderzoeken en uitwerken.

Omdat we wederom afhankelijk zijn van verschillende partijen kunnen we op dit moment nog geen concrete planning of plannen delen.

Altijd in contact

Wij blijven graag in contact met u. Heeft u vragen of suggesties, geef het aan op de kaart op onze projectpagina. Of stuur een mailtje naar onze omgevingsmanager Lars Vervoort, l.vervoort@waterschaplimburg.nl.

Zodra er meer zicht komt op de planning van de werkzaamheden rondom de maatregelen zullen we dat op deze pagina delen.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen