Geslaagde inwonersavond Rimburg dorp en Rimburgerweg

Meike Hekers 22-02-2024 135 keer bekeken 0 reacties

Op donderdag 1 februari vond er een inwonersavond plaats over de aanpak van de wateroverlast in Rimburg en rondom de Rimburgerweg. Zo’n 30 belanghebbenden waren aanwezig. Tijdens deze avond presenteerden we het concept maatregelenpakket om de wateroverlast aan de Rimburgerweg te verminderen.

Voor het dorp Rimburg was het de eerste bijeenkomst, en lieten we de kansenkaart 1.0 zien. Aan verschillende tafels zijn de maatregelen, kansen en ideeën besproken met de omgeving.

 

Rimburgerweg

De input uit de vorige inwonersavonden en de uitkomst van keukentafelgesprekken hebben we verwerkt in het concept maatregelenpakket. Dit maatregelenpakket is vervolgens hydrologisch doorgerekend om ervoor te zorgen dat het gewenste beschermingsniveau tegen wateroverlast behaald kan worden. Dit maatregelenpakket werd door aanwezigen positief ontvangen. Er waren nog enkele vragen over de maatregelen die we nu voor ogen hebben. Deze vragen hebben wij genoteerd en nemen wij mee in het vervolgproces.

 

Dorp Rimburg

In de zomer van 2023 is het dorp Rimburg toegevoegd aan projectgebied Rimburgerweg omdat ook daar wateroverlast vanuit afstromend regenwater ervaren wordt. In september 2023 is een Waterwandeling georganiseerd om in het veld en met bewoners probleemlocaties beter in beeld te krijgen en eventuele oplossingen op te halen. Samen met gemeente en adviesbureau WSP is hieruit een Kansenkaart opgesteld. Aan de hand van deze kansenkaart konden aanwezigen in gesprek over de ervaren overlast en oplossingsrichtingen. Uit deze gesprekken zijn veel ideeën en kansen ons ter oren gekomen. Ook de gedeelde ervaringen zijn waardevol voor het vervolgproces.

Bosrandbeheer Natuurmonumenten

Ook maakte Natuurmonumenten van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met de inwoners van het gebied en een toelichting te geven op het bosrandbeheer van Natuurmonumenten. Zij hebben namelijk zo’n 30 hectare bospercelen in de omgeving van Rimburg in eigendom. Dit gebied is nu dat nu zo’n 10 jaar in ontwikkeling is toe is aan het eerste grootschalige onderhoud. Dit betekend onder andere het open kappen van de randen om meer diversiteit in de opbouw van het bos te krijgen (bomen in verschillende ontwikkelfasen). Tot ca 15 maart (broedseizoen) zal daarom worden gezaagd en gekapt in de eigendommen van Natuurmonumenten, wat enige overlast met zich mee kan brengen.

Vervolgstappen

Het maatregelenpakket rondom de Rimburgerweg wordt nu verder uitgewerkt. De vragen die gesteld zijn nemen wij mee in dit proces. Rondom het dorp Rimburg hebben we tijdens de avond veel input opgehaald, en ook de bevestiging dat de waterwandeling veel zinvolle informatie heeft opgeleverd. Intussen gaan we ook door met het voeren van gesprekken met grondeigenaren en andere belanghebbenden. Al deze input verwerken we naar een concept maatregelenpakket. Zodra het maatregelenpakket voor Rimburgerweg samen met dorp Rimburg concreet zijn, komen we bij u terug. 

De presentatie van de avond vind u hier.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen