Terugkoppeling waterwandeling Rimburg

Meike Hekers 30-10-2023 94 keer bekeken 0 reacties

Op vrijdagmiddag 15 september organiseerde het projectteam van Water in Balans Rimburg(erweg) een waterwandeling in het dorp Rimburg. Aanleiding vormde de uitbreiding van het projectgebied waar dit projectteam aan de slag is met de aanpak van wateroverlast.

Naast de Rimburgerweg wordt nu ook gekeken welke overlast er ontstaat door stroombanen van regenwater vanuit de hellingen ten westen van het dorp. Over de Hoolgrub en Lindegracht komt veel water gestroomd bij forse neerslaggebeurtenissen. Waterschap en gemeente bekijken samen hoe ze in samenwerking met de omgeving deze problematiek kan aanpakken. De waterwandeling vormde een uitgelezen moment voor inwoners uit Rimburg om hun ervaringen met wateroverlast te delen en mee te denken over welke oplossingen er wellicht in het gebied mogelijk zijn.

Wandelen in twee groepen
In twee groepen werd door het dorp gewandeld waarbij zowel locaties werden aangedaan waar afstromend regenwater tot problemen leidt, zoals aan de Broekhuizenstraat, als meer bovenstrooms locaties waar wellicht oplossingen liggen. Er is de afgelopen jaren niet stilgezeten door de gemeente Landgraaf, zij zijn bijvoorbeeld reeds bezig geweest met een herinrichting van de weg, maar er moet nog verder worden gebouwd aan een totaal oplossing. Het waterschap bekijkt samen met de gemeente wat er meer bovenstrooms mogelijk is om water geleidelijker af te laten stromen, en hoe water beter richting de Worm geleidt kan worden zonder het riool te overbelasten of onderweg schade te veroorzaken als het oppervlakkig afstroomt.

Laagdrempelig initiatief
Tijdens de wandeling kwamen er ook verhalen en suggesties los vanuit buurtgenoten die niet mee wandelden. “Mooi om te zien is dat we én herkenbaar door de straten wandelden met onze waterschapshesjes, en daarbij het extra laagdrempelig was om ons aan te sprekn omdat mensen hun eigen buurtgenoten zagen meewandelen. Dat leverde nog eens extra input op wat helpt bij het volledig in beeld krijgen van de problematiek én de oplossingen,” aldus Eva Eigenhuijsen namens het projectteam. Vanuit deelnemers kwamen positieve reacties dat deze wandeling werd ondernomen, en werd het erg gewaardeerd dat de mogelijkheid werd geboden om samen de problematiek én kansen voor oplossingen in het veld te bekijken en te bespreken.


Kansenkaart

Nadat op vrijdag de waterwandeling had plaatsgevonden is deze input direct meegenomen de maandag erop, toen de eerste bijeenkomst gepland stond van waterschap, gemeente en adviesbureau WSP dat meewerkt aan het opstellen van een Voorkeursvariant. De eerste stap is het opstellen van een Kansenkaart, en daarop zijn ook alle ideeën verwerkt welke 15 september zijn opgehaald.


Vervolg

Het projectteam kijkt terug op een geslaagde middag met inwoners welke waardevolle input heeft opgeleverd. Als vervolg op deze eerste stap gaan gesprekken worden gevoerd met diverse grondeigenaren in het gebied, een extra stap om de wateroverlast en kansrijke locaties voor maatregelen verder in beeld te brengen. Op 18 januari a.s. organiseren we een inwonersavond om de omgeving verder bij te praten over het project. Een uitnodiging hiervoor volgt later. 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen