Veel belangstelling voor gezamenlijke inloopavond

Meike Hekers 04-04-2023 282 keer bekeken 0 reacties

Donderdag 30 maart organiseerden we samen met de gemeente Landgraaf een informatiebijeenkomst over de projecten Water in Balans Rimburgerweg en Herinrichting De Worm.

De Rimburgerhoeve was het decor van deze informatieve avond, een locatie gelegen midden in het gebied dat in de zomer van 2021 veel wateroverlast heeft gehad. Dat deze projecten bij de omgeving op veel belangstelling kunnen rekenen, bleek wel uit de goede opkomst deze avond.

Het was een constructieve avond, met veel inbreng vanuit de omgeving. Andersom gingen bezoekers goed geïnformeerd over beide projecten weer huiswaarts. Deze avond heeft veel waardevolle input opgeleverd om beide projecten verder te helpen richting concrete planvorming en met draagvlak in de omgeving.

Water in Balans

Vanuit het project Water in Balans Rimburgerweg stond de kansenkaart centraal, waarop alle mogelijke maatregelen die we in beeld hebben op de kaart zijn gezet. De input die we tijdens de vorige bijeenkomst hebben opgehaald, stond dus ook op de kaart, wat niet onopgemerkt bleef en door aanwezigen erg werd gewaardeerd.

Waterschap en gemeente

Medewerkers van het waterschap en de gemeente Landgraaf waren aanwezig om de kansenkaart toe te lichten en vragen te beantwoorden. Hierdoor konden niet alleen vragen over de oppervlakkige afstroming van neerslagwater, bijvoorbeeld via de Rimburgerweg, direct door het waterschap beantwoord worden maar ook vragen rondom de riolering waar de gemeente weer de juiste partij voor was.

Meer inzicht in probleem en oplossing

De avond leverde ook extra inzichten over het projectgebied op. Enkele voorbeelden van die inzichten hadden betrekking op de ervaren wateroverlast en waar deze vandaan kwam (bijvoorbeeld vanuit achtergelegen hellend bosgebied), meer inzicht in welke panden overlast ondervinden van het afstromend water over de Rimburgerweg en een beter beeld waar allemaal rekening mee gehouden moet worden bij toekomstige realisatie van de nu nog optionele maatregelen.

Uitwerking vraagt om zorgvuldigheid en tijd

De kansenkaart welke is gepresenteerd bestaat uitsluitend nog uit optionele maatregelen. Om maatregelen concreet te krijgen zijn er nog behoorlijk wat inspanningen nodig. Belangrijkste is het creëren van daadwerkelijke ruimte voor deze maatregelen, waarvoor de medewerking van een behoorlijk aantal grondeigenaren nodig is. Samenwerking met grondeigenaren vindt uitsluitend op vrijwillige basis plaats, dus er zal goed geluisterd moeten worden naar de wensen en eisen van grondeigenaren. Maar ook zijn voor de planvorming diverse onderzoeken nodig, waarvan inmiddels een aantal onderzoeken in gang zijn gezet: onderzoek naar flora en fauna, milieukundige bodemkwaliteit en ook naar zogenaamde ontplofbare oorlogsresten. Al deze ‘bouwstenen’ zullen eerst verder ontwikkeld moeten worden voordat het uiteindelijke maatregelenpakket gebouwd kan worden.

Meer informatie over het project van de Worm vind je op  www.waterschaplimburg.nl/herinrichtingworm

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen