Stand van zaken rondom het project Eygelshoven

Meike Hekers 22-12-2022 512 keer bekeken 0 reacties

In het voorjaar van 2022 is het project vanuit Water in Balans opgestart om de wateroverlast in Eygelshoven aan te pakken.

Op 7 juni 2022 zijn bewoners de bewoners rondom de Rimburgerweg en het waterschap met elkaar om tafel gegaan om de wateroverlast rondom de Rimburgerweg te bespreken. Dit vormde voor het team Water in Balans Rimburgerweg het eerste gesprek met de omgeving op deze locatie wat heel veel waardevolle informatie heeft opgeleverd. Sinds die avond zijn we druk bezig geweest met verschillende zaken rondom het project. Hierover vertellen we jullie graag meer.

Hydrologisch model

Hydrologische modellen geven ons inzicht in de waterstromen in een gebied. Er is op dit moment nog geen hydrologisch model beschikbaar voor de omgeving Eygelshoven. Daardoor kunnen we op dit moment nog niet goed bepalen wat het effect van mogelijke maatregelen zijn bij wateroverlast.

Daarom wordt er op dit moment een hydrologisch model gemaakt door adviesbureau Kragten. Daarvoor is het nodig om in het gebied van de Anselderbeek, die vanuit Duitsland door Eygelshoven naar de Worm stroomt, de exacte afmetingen van onder meer duikers (voorziening die beken met elkaar verbindt) en bruggen in te meten. Er wordt dus veel tijd en energie gestopt in een model dat is opgebouwd met de juiste gegevens.

Die tijd levert een goed model op, wat vervolgens helpt om zo goed mogelijk te kunnen bepalen welke maatregelen effectief zijn. Het helpt ons ook om te bepalen hoeveel individuele maatregelen en de som van het totaal aan effect opleveren.

Het bouwen van dit model kost tijd en uiteindelijk zal het model voor de zomer van 2023 beschikbaar zijn. Uiteraard zitten we niet stil tot die tijd, waar we kansen zien om maatregelen te treffen die hoe dan ook nodig zijn doen we dat.

Vlootsgraaf

Na de wateroverlast in 2021 heeft de gemeente Kerkrade een aantal maatregelen getroffen om het water dat vanuit het noorden van Eygelshoven richting het centrum stroomt over de Waubacherweg te laten afbuigen: de rotonde Waubacherweg/Rimburgerweg is op één oor gelegd zodat het water afbuigt de Rimburgerweg op.

Vervolgens is de Rimburgerweg deels verlaagt, zodat het water ook daadwerkelijk deze afslag kan nemen zodra er forse neerslag is en het water dus via de weg afstroomt.

Dit water stroomt vervolgens richting de Putstraat en komt daar samen met het water uit de Gravenweglossing dat wél in de duiker onder de Rimburgerweg past qua hoeveelheid.  Vanaf de Putstraat stroomt het water de Vlootsgraaf (parallel aan het spoor aan de noordzijde) in naar de Anselderbeek. In de huidige situatie kan de instroomvoorziening van de Vlootsgraaf bij hevige neerslag niet al het water verwerken, en schiet het water door onder het spoor naar het centrum van Eygelshoven.

Op dit moment wordt in opdracht van Waterschap Limburg door adviesbureau Kragten gewerkt aan een nieuw ontwerp van de Vlootsgraaf, waarmee water beter vanaf de Putstraat in de Vlootsgraaf stroomt én er meer water door de Vlootsgraaf kan stromen. Er zal echter nog veel afstemming nodig zijn voordat er een definitief ontwerp ligt, omdat er veel belangen meegenomen moeten worden. ProRail als beheerder van het spoor dat parallel aan de Vlootsgraaf ligt, Enexis met een belangrijk verdeelstation van elektriciteit die tussen Vlootsgraaf en spoor is gelegen, omliggende eigenaren naast de Vlootsgraaf en de gemeente als wegbeheerder: allemaal partijen die hier iets over mogen en/of moeten vinden.

Buffers Gravenweg

Aan de noordkant van Eygelshoven, aan de Gravenweg, ligt een tweetal regenwaterbuffers. Voor de grootste buffer, gelegen richting snelweg en genaamd Gravenweg-West, wordt op dit moment bekeken of er een vergroting van de buffercapaciteit kan worden gerealiseerd door grond verder te vergraven. De eerste vraag die echter beantwoord moet worden is of het water vanaf de weg wel de buffer kan bereiken, daarvoor moet de instroomroute vanaf de weg worden verbeterd, wat een maatregel is die de gemeente op dit moment bestudeert.

Bij de bredere verkenning naar meer buffermogelijkheden aan de Gravenweg is het ook interessant om naar de gronden ten oosten van de huidige Gravenwegbuffer-West te kijken.

Daar zijn onder meer gronden in eigendom van gemeente Landgraaf, wellicht dat dit kansen biedt om meer buffercapaciteit aan te leggen.

Rimburgerweg

Samen met adviesbureau WSP wordt er gewerkt aan een verdere invulling van de kansenkaart, waar naast de resultaten uit de bewonersbijeenkomst in juni ook de resultaten uit diverse gesprekken met perceeleigenaren, gemeente en Natuurmonumenten zijn verwerkt. In januari/februari worden nog verschillende gesprekken gevoerd en zodra de informatie daaruit verwerkt is zullen we een nieuwe bijeenkomst organiseren. Ook voor dit gebied geldt dat het hydrologisch model op dit moment wordt opgesteld. Voor de Rimburgerweg is er wel al een extra analyse gemaakt vanaf welke locaties (deelstroomgebieden) het meeste water afstroomt richting Worm en buurtschap Op de Hoven.

Onderdeel van het onderzoek wat we hier uitvoeren is niet alleen het voorkomen van wateroverlast bij Op de Hoven, maar ook het weer afvoeren van regenwater wat in het gebied is gevallen of naar het gebied toe is gestroomd.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen