Verslag bewonersavond Rimburgerweg

Meike Hekers 16-06-2022 216 keer bekeken 0 reacties

In gesprek met elkaar over wateroverlast en oplossingen omgeving Rimburgerweg.

Op 7 juni zijn bewoners en waterschap met elkaar om tafel gegaan om de wateroverlast aan de Rimburgerweg te bespreken. Dit vormde voor het team Water in Balans Rimburgerweg het eerste gesprek met de omgeving op deze locatie wat heel veel waardevolle informatie heeft opgeleverd. Deze avond werd samen met het projectteam van Herinrichting Worm georganiseerd, een project met een eigen team maar wel in dezelfde plaats en gedeeltelijk dus dezelfde omwonenden. Dagelijks Bestuurslid Arnold Jansen beet het spits af met een toelichting op de projecten en de rol van het waterschap. Na de presentatie over Herinrichting Worm door projectmanager Alwin Teeuwen gaf Omgevingsmanager Eva Eigenhuijsen namens het team van Water in Balans een toelichting. Daarbij ging zij in op de wateroverlastsituatie in 2021, de normering voor bescherming tegen wateroverlast, de bijzondere ligging van de Rimburgerweg (in een droogdal, met de weg als zogenaamde ‘watervoerende weg’) en van Op de Hoven (erg diep gelegen).

Vervolgens gingen de 30 aanwezigen in drie groepen uiteen. Technisch manager Maurice de Wit, manager projectbeheersing Jos Eussen en omgevingsmanager Eva Eigenhuijsen mochten alle 3 een tafel begeleiden. Er werd aan de drie tafels stilgestaan bij de situatie in juni en juli 2021, en hoe bewoners de wateroverlast hebben ervaren rondom de eigen woning en in de eigen omgeving. Doordat aanwezige bewoners woonachtig zijn vanaf de Groenstraat (hoger gelegen), via buurtschap Op de Hoven (laagst gelegen) aan de Rimburgerweg tot T-splitsing Rimburgerweg liepen de ervaringen met wateroverlast sterk uiteen.

Knoppenmodel Water in Balans

Vervolgens werden gezamenlijk maatregelen besproken die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van wateroverlast in de toekomst. Die maatregelen werden aan de hand van het Water in Balans knoppen model besproken. In zes knoppen wordt onderscheid gemaakt in maatregelen. Hierbij gaat over over maatregelen in het landelijke of stedelijke gebied, maatregelen die het waterschap of gemeente kan treffen, en maatregelen die bewoners aan de eigen woning kunnen treffen. Ook wordt er gekeken naar ruimtelijke ordening en internationale samenwerking.

Veel praktijkervaring aanwezig
Tijdens de gesprekken aan tafel werd duidelijk dat iedereen zich goed bewust is van de lokale situatie rondom de wateroverlast. Ook waren er verschillende aanwezigen die al hun hele leven in dit gebied wonen, wat veel praktijkervaring en historie met zich mee bracht.

  
Veel bewoners bleken na de wateroverlast in 2021 maatregelen getroffen te hebben aan de eigen woning. Daarbij zijn veel bewoners zich er goed van bewust dat dit wel betekend dat er meer water wordt afgevoerd naar lager gelegen gebied, waar andere bewoners dus meer water aangevoerd krijgen.

Vervolgstappen

Creatieve ideeën kwamen deze avond langs, waarbij het waterschap de komende tijd alle geopperde maatregelen op een rij gaat zetten. Individuele gesprekken met grondeigenaren zullen de komende tijd plaatsvinden, en waterschap en gemeente gaan samen om tafel over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen in het stedelijke en landelijke gebied. Daarnaast wordt adviesbureau WSP, ook ingehuurd voor het project Herinrichting Worm, ingezet bij de opgestarte verkenning naar een maatregelenpakket. Met de aanwezigen is afgesproken dat zij na de zomer (medio september) weer bericht ontvangen van het waterschap over welke vervolgstappen worden genomen.

Klik hier voor de presentatie. 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen