Afronding project Eckeltsebeek

Carlene Meertens 04-03-2024 34 keer bekeken 0 reacties

Vorige week is het project succesvol afgerond en opgeleverd. We hebben diverse maatregelen genomen in de Eckeltsebeek en een aantal zijbeken om de waterafvoer in de toekomst beter te kunnen beheersen.

Deze werkzaamheden omvatten onder andere het herprofileren van watergangen, het herleggen en vergroten van bestaande duikers en het aanbrengen van droogtestuwen. Door deze maatregelen kunnen we de afvoer van water effectief beheren en wateroverlast in de toekomst voorkomen. 

Echter, zoals bij veel projecten het geval is, zijn er nog enkele restpunten die aandacht vereisen. Hoewel een aantal nieuwe stuwen zijn geplaatst, moeten er nog enkele worden geautomatiseerd. Specifiek bij Ceresweg 1 moeten betonwerkzaamheden worden uitgevoerd, wat afhankelijk is van een lagere waterstand. Tijdens de oplevering is ook opgemerkt dat op enkele plaatsen langs de Eckeltsebeek uitspoeling van het talud, het schuine gedeelte van de beek, is ontstaan. We zijn van plan deze taluds te herstellen door onder andere bestorting aan te brengen. Dit kan enkele transporten vereisen en daarom kan het zijn dat u in de komende maanden nog onze aannemer, Van Beers, aan het werk ziet. We streven ernaar om deze restpunten tegen de zomer van 2024 af te ronden. 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen