Verwijderen van explosieven

Carlene Meertens 12-07-2021 313 keer bekeken 0 reacties

Tijdens voorbereidende werkzaamheden zijn een aantal munitieartikelen aangetroffen, waaronder een 3,7 inch brisantgranaat.

Deze artikelen zijn op 3 juni onschadelijk gemaakt, zie bijgevoegd filmpje.

Procedure projectplan waterwet

Het definitief vastgestelde projectplan Waterwet heeft vanaf 23 februari tot en met 6 april 2021 ter inzage gelegen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-2030.html).

Wij hebben 1 beroep ontvangen op dit projectplan. Momenteel hebben wij ons verweerschrift ingediend en zijn we in afwachting op een datum voor de zitting.

Omgevingsvergunning

Eind 2021 hebben we de omgevingsvergunning voor Eckeltsebeek van gemeente Bergen ontvangen. Op de omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt, door dezelfde partij, die ook beroep heeft ingesteld tegen het projectplan. Het bezwaar komt nagenoeg overeen met de beroepsgronden tegen het projectplan. Daarom is door de gemeente Bergen in overleg met de bezwaarmaker afgesproken om eerst de uitkomst van het beroep af te wachten. Desondanks kunnen wij (op eigen risico) starten met uitvoering van het werk.

Vervolg/uitvoering

Omdat we de rest van het gebied niet willen duperen door het ingediende beroep hebben we bekeken of er werkzaamheden zijn die we toch vast no regret kunnen uitvoeren. Hieruit is gekomen dat we de tracés 1 , 6 en 4 vast kunnen uitvoeren, omdat die geen relatie hebben met de gronden van het ingediende beroep. Daarna zal dan een pauze volgen tot de rechtszaak is geweest en daarna zullen we de overige tracés 2, 5 en 3 kunnen aanpakken, afhankelijk van de uitkomst van de rechtbank. Dit is ook gecommuniceerd richting indiener van het beroep en is afgestemd met gemeente Bergen.

Momenteel zijn we bezig met het gunningstraject van de uitvoeringswerkzaamheden. We gaan er vooralsnog van uit dat we na de zomervakantie kunnen starten met de werkzaamheden.

 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen