Stand van zaken Eckeltsebeek

Carlene Meertens 03-03-2021 361 keer bekeken 0 reacties

Waterschap Limburg gaat de Eckeltsebeek klimaatrobuust maken. Er zullen verschillende maatregelen genomen worden in de Eckeltsebeek en een aantal zijbeken die leiden tot verbetering van de waterhuishouding. Samen met de omgeving hebben we gekeken naar de beste oplossingen.

Deze bestaan o.a. uit het herprofileren van watergangen, het herleggen en vergroten van bestaande duikers en het aanbrengen van droogtestuwen.

Op 16 februari is het projectplan waterwet, inclusief leggerwijziging en nota van zienswijzen vastgesteld. De stukken liggen ter inzage voor beroep vanaf 23 februari t/m 6 april. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Limburg.

U kunt de stukken inzien via: https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/

Vervolg/uitvoering
Momenteel leggen we de laatste hand aan het bestek voor de Eckeltsebeek. Het bestek is een omschrijving van de werkzaamheden voor de aannemer. Indien we geen beroep krijgen, hopen we nog steeds in kwartaal 2 te kunnen starten met de uitvoering.

Vooruitlopend op de uitvoering zullen we voor het broedseizoen kapwerkzaamheden uitvoeren.

 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen