Ter inzage legging ontwerp Projectplan Waterwet Eckeltsebeek met bijbehorend leggerbesluit

Carlene Meertens 22-09-2020 344 keer bekeken 0 reacties

Het veranderend klimaat heeft zowel extreme hoeveelheden neerslag, als ernstige droogte en hitte tot gevolg. De enorme hoosbuien in 2016 zijn aanleiding geweest om het gesprek met de omgeving te (her)openen. Samen met de streek heeft het waterschap gekeken wat de beste oplossingen zijn om het gebied klimaatrobuust te maken.

Begin 2021 wordt gestart met de uitvoering van verschillende maatregelen in de Eckeltsebeek en een aantal zijbeken. De maatregelen zorgen voor een verbetering van de waterhuishouding.

Belanghebbenden kunnen van 22 september 2020 tot en met 2 november 2020 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de omgevingsmanager Anouk Dewitte via telefoonnummer 06-11201595 of per e-mail: a.dewitte@waterschaplimburg.nl. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met de ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

U kunt de stukken ook inzien via https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen

Inloopavond

Om het ontwerpprojectplan nader toe te lichten wordt een inloopavond gehouden op maandag 5 oktober, 16:00-20:00 uur in Landgoed Bleijenbeek, Bleijenbeek 14 te Afferden. U dient zich vóór 30 september aan te melden bij Anouk Dewitte, a.dewitte@waterschaplimburg.nl of 06-11201595. U krijgt dan een tijd toebedeeld, omdat er slechts een beperkt aantal mensen in de ruimte tegelijk aanwezig kan zijn vanwege corona richtlijnen.

 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen