Goed bezochte inloopbijeenkomst Voerendaal

Meike Hekers 21-03-2024 165 keer bekeken 0 reacties

Op het gemeentehuis van Voerendaal werd op maandag 11 maart een inloopbijeenkomst georganiseerd door het project Water in Balans Voerendaal.

Waterschap en gemeente werken binnen dit project samen met de omgeving aan het verminderen van de kans op wateroverlast binnen het deel van gemeente Voerendaal dat afwatert naar de Geleenbeek.

Dat het onderwerp wateroverlast bij veel inwoners en grondeigenaren hoog op de prioriteitenlijst staat bleek wel uit de hoge opkomst van 90 inwoners die naar deze bijeenkomst kwamen. Dankzij het team van waterschap, gemeente en adviesbureau WSP dat klaar stond kon iedereen zijn wensen, ideeën en vragen kwijt. De opgestelde Kansenkaart voor het gebied met potentiële maatregelen werd over het algemeen positief ontvangen.

‘Fijn om de aangebrachte ideeën terug te zien op de Kansenkaart’, werd benoemd door een van de aanwezigen nadat zij herkende wat tijdens de vorige inwonersbijeenkomst was ingebracht. Ook kregen we regelmatig vragen over de planning en het verloop van het project. De kansen die op kaart zijn gepresenteerd worden verder afgewogen, en worden vertaald naar een maatregelenpakket.

Kansen zoals het omleiden van water om het centrum van Voerendaal heen vragen om verdere studie óf ze allereerst technisch haalbaar zijn, om vervolgens in overleg te gaan met grondeigenaren of er ruimte gecreëerd kan worden voor dit soort maatregelen.

Volgende stappen

Voortgang van maatregelen is onder meer afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren, want zonder ruimte zijn veel maatregelen niet te nemen. Daarnaast zijn er ook verschillende onderzoeken nodig voordat een vergunning aangevraagd kan worden. Voor een aantal maatregelen op eigen terrein van het waterschap, welke mogelijk sneller gerealiseerd kunnen worden, is het ecologisch onderzoek opgestart. Afhankelijk van de ecologische analyse wordt bepaald welke planten- en diersoorten er voorkomen. Indien er vervolgens uitgebreider onderzoek naar vleermuizen moet plaatsvinden, betekent dat een forse onderzoeksperiode: het duurt circa een jaar voordat dit onderzoek is afgerond en er verder gewerkt kan worden aan zo’n locatie.

Overige maatregelen Water in Balans

Buiten het projectgebied van deze verkenning vallen de beperkte delen van gemeente Voerendaal die niet onder het stroomgebied van de Geleenbeek vallen, zoals Ransdaal dat richting de Geul afwatert. Daar wordt op dit moment wel gewerkt aan het optimaliseren van de buffers aan de St. Gillisstraat, die nu niet optimaal functioneren. Input is geleverd door inwoners uit Ransdaal, welke zijn genoteerd en een duidelijk signaal afgeven dat de problemen hier groot zijn.

Kansenkaarten online

Het projectgebied is groot en daarom opgedeeld in vier deelgebieden, handig bij onder meer het opstellen van de kaarten. De Kansenkaarten van de vier deelgebieden vindt u hier:

Deelgebied 1: Kunderberg/Voerendaal-Oost

Deelgebied 2 : Winthagen/Centrum Voerendaal

Deelgebied 3 : Klimmen/Hoensbeek

Deelgebied 4 : Retersbeek/Weustenrade

Uw mening telt

Fijn dat u aanwezig was bij de inwonersbijeenkomst op 11 maart. Wij horen graag wat u van de bijeenkomst vond, en over het projectproces in zijn geheel. Uw mening kunt u geven via ons online bewonerspanel. Dat kost u enkele minuten, maar u helpt ons daarmee met het verder werken aan meer een betere input vanuit de omgeving.

Hier vindt u de link om u in te schrijven bij het bewonerspanel. Na inschrijving krijgt u een kort (slechts enkele vragen) enquêteformulier toegestuurd.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen