Veel belangstelling voor inwonersavond over aanpak wateroverlast in Voerendaal

Meike Hekers 03-08-2023 226 keer bekeken 0 reacties

De inwonersavond in Voerendaal over de start van het Water in Balans project Voerendaal kon rekenen op een goede opkomst met ruim 60 belangstellenden.

De aanwezigheid van inwoners uit alle hoeken van de gemeente maakt duidelijk dat het onderwerp wateroverlast ook hier volop leeft. Waterschap Limburg is samen met gemeente Voerendaal recent gestart met een verkenning naar de waterproblematiek en de mogelijke maatregelen om de kans op wateroverlast te verminderen.  

Na een welkom door dagelijks bestuurslid Josette van Wersch van het waterschap en wethouder Pierre Verbraak van gemeente Voerendaal lichtte projectmanager Loes Balk het project inhoudelijk toe. Vervolgens kregen alle aanwezigen via kaarten de waterproblematiek nader toegelicht. Tijdens deze gesprekken konden zij ook eigen ervaringen met wateroverlast delen en suggesties voor mogelijke maatregelen meegeven aan het projectteam. Het was een waardevolle avond voor het project, dat het komende jaar hard werkt om voor 13 clusters van wateroverlast binnen de gemeente Voerendaal een maatregelenpakket op te stellen die de kans op wateroverlast verminderen. 

Keukentafelgesprekken 

Op de inwonersavond kon worden gemeld of er interesse was in een vervolggesprek. Daar is door inwoners goed gebruik van gemaakt, en ondertussen hebben de eerste vervolggesprekken in onder meer Klimmen, Voerendaal en Winthagen ook al plaatsgevonden. Ook daaruit komen waardevolle praktijkervaringen en voorstellen naar voren. Informatie die het projectteam helpt om de omstandigheden en uitdagingen in het gebied te vertalen naar oplossingen om water beter vast te houden, te bergen en/of af te voeren via de meest optimale route. 

Diverse problematiek 

Er zijn door inwoners en ondernemers allerlei vormen van overlast gemeld. Het gaat bijvoorbeeld om oppervlakkig afstromend regenwater dat zich ophoopt in lager gelegen delen van wegen, rioolwater dat via putjes of toiletten de woning binnenstroomt of het niet optimaal in- of uitstromen van water uit regenwaterbuffers. Maar ook grondwater, dat in Voerendaal-Oost hoog staat, werd aangedragen als probleempunt. 

Water in Balans 

Het programma Water in Balans richt zich op een integrale werkwijze om de problematiek aan te pakken. Hiervoor zijn alle partijen in het gebied nodig, want het vraagstuk rondom wateroverlast is zo groot en complex dat niet één partij het in haar eentje kan oplossen. Van landelijk gebied tot stedelijk gebied, van particulier tot overheid: overal en iedereen kan zijn steentje bijdragen. Het project in Voerendaal is nu gestart met een verkenning, welke voor de zomer 2024 tot een maatregelenpakket moet leiden. Daarna volgt de planuitwerkingsfase waarin de maatregelen in detail worden uitgewerkt om zo voor te bereiden op de daadwerkelijke uitvoering. 

Voorrangsmaatregelen 

In de tussentijd werken gemeente en waterschap aan het optimaliseren van bestaande regenwaterbuffers. Waar kansen worden gezien om het water (nog) beter naar deze buffers te geleiden, of meer kuubs water op te kunnen vangen door buffers verder uit te graven, worden deze nu al opgepakt. Voor de buffers nabij de Midweg, Valkenburgerweg en Winthagen wordt in dit kader gewerkt aan plannen tot optimalisatie. 

Digitaal inwonerspanel 
De inwonersbijeenkomst op 13 juli was de aftrap voor de omgevingsdialoog rondom Water in Balans. Graag blijven wij gedurende het project in contact met inwoners, ondernemers en andere belangstellenden in het gebied. Eén van de middelen welke wij graag inzetten is een digitaal inwonerspanel, waarvoor u enkele keren per jaar een korte vragenlijst krijgt. Daarin kunt u aangeven hoe tevreden (of juist niet) u bent over de gang van zaken, en kunt u gelijk vragen stellen of input geven waar het waterschap volgens u mee aan de slag zou moeten. Een laagdrempelige wijze om in contact te blijven met het waterschap. Meldt u aan via www.uwmeningtelt.nu/voerendaal 

Op onze projectensite www.waterschaplimburg.nl/voerendaal staat meer informatie, waaronder het vraag en antwoord overzicht naar aanleiding van de informatieavond en reeds gevoerde gesprekken in het gebied. 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen