Samen aan de slag met aanpak wateroverlast

Meike Hekers 09-02-2023 311 keer bekeken 1 reacties

Waterschap Limburg gaat samen met de gemeente Simpelveld onderzoeken hoe de wateroverlast in de kernen Simpelveld en Bochtoltz aangepakt kan worden.

Door klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in de dalen van het Zuid-Limburgse Heuvelland. Ook in Bochtoltz Waterschap Limburg is het programma Water in Balans gestart om samen met partners en betrokkenen wateroverlast in de toekomst te verminderen. De kernen Bocholtz en Simpelveld zijn onderdeel van dit programma.

Hier wordt een project opgestart in samenwerking met de gemeente Simpelveld om het gebied meer water robuust te maken. Het hele projectgebied wordt onder de loep genomen: we kijken naar mogelijke maatregelen in de natuur en in de landbouw, in de beken zelf en naar de interactie met het bestaande rioolstelsels in het gebied. 

Hoe pakken wij dit aan? 
Wij, Waterschap Limburg en de gemeente Simpelveld, gaan samen met de inwoners en andere belanghebbenden in het gebied de wateroverlast in kaart brengen, ervaringen delen en gezamenlijk mogelijke oplossingen in beeld brengen om het projectgebied zo in te richten dat het heftige buien in de toekomst beter aan kan en de leefomgeving verbeterd wordt. 

Dit doen wij in een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook bekeken wordt of er nog andere bestaande initiatieven en meekoppelkansen zijn, zoals droogtebestrijding, hittestress, het vergroten van biodiversiteit of het gebruik van het landelijk gebied. Het resultaat van de verkenning is een voorkeursvariant. Een voorkeursvariant is een pakket met maatregelen die we nemen om de wateroverlast te verminderen. 

Het doel is om de wateroverlast in kaart te brengen, ervaringen met elkaar te delen en oplossingen te vinden die wateroverlast verminderen en de leefomgeving verbeteren. Wij hebben voor de lange termijn voorkeur voor structurele maatregelen, het liefst zo dicht mogelijk bij de bron, om water vast te houden daar waar het valt. Onze opgave tegen wateroverlast is groot, het gebied is groot en divers. Daarom hebben wij tijd nodig om maatregelen samen met het gebied goed in kaart te brengen. Wij denken in 2 jaar te komen tot de zogenaamde Voorkeursvariant.  

Samen aan de slag. Uw mening telt! 
Inbreng van betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij u uit om uw ideeën en ervaringen met ons te delen. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen met wateroverlast in het gebied van Bocholtz-Simpelveld én iedereen die deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt om mee te denken en mee te werken. Wateroverlast verminderen doen wij samen, dus doe mee! 

Meer weten over wat een verkenningsfase precies is? Bekijk onderstaande video! 

 

Rene Laven

15-08-23 om 11:48

Hallo,

Ik heb een tip (duur denk ik), als de beek die langs het Hoogenbergvoetpad loopt verbreed zou worden met 0,5 tot 1 meter dan zou het water makkelijker afgevoerd kunnen worden en dan hoeven  de mensen van Parkhof niet zo snel meer bang moeten zijn dat de beek overloopt.

Want bij de laatste zware regenbui een paar weken geleden scheelde het weer bitter weinig of de beek zou (niet de eerste keer) zijn overgelopen.

En dan hadden de mensen op de begane grond van Parkhof weer hun woningen onder water gehad staan zoals in 2021!

Misschien kunnen jullie er wat mee.

 

Met vriendelijke groeten

 

Rene Laven

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen