Meer bewoners Parklaan en Voorstad tekenen overeenkomst

13-03-2024 57 keer bekeken 0 reacties

De eigenaren van Casa Mia zetten vorig jaar als eerste hun handtekening. De betrokkenheid van de bewoners is belangrijk voor dit project. De overeenkomsten zijn met de bewoners van de Parklaan en Voorstad besproken. Inmiddels hebben al drie eigenaren getekend.

Binnenkort volgen meer handtekeningen, omdat ook vier anderen op dit moment hun goedkeuring al hebben gegeven. Daar zijn we blij mee.

De omgevingsvergunning ligt binnenkort ter inzage
Zodra de exacte datum bekend is, stellen wij u direct op de hoogte. Uw reacties zijn belangrijk!

Heijmans geselecteerd als aannemer voor bouwteam
De aannemer voor het bouwteam van ons project is officieel bekend: Heijmans. Dit is weer een belangrijke stap in de voorbereiding van het project. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking met Heijmans. Het bouwteam zoekt onder andere uit hoe de kabels en de leidingen bij de brug van de Engelenkampstraat lopen én werkt de technische vraagstukken uit. Zodra daar duidelijkheid over is kan de uitvoering van de werkzaamheden starten. Waarschijnlijk wordt Heijmans ook de aannemer voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. We verwachten dat we eind 2024 echt kunnen starten met de uitvoering.

Het plan voor de verlichting
Een aantal bewoners was bezorgd over het plan voor de verlichting:

  • in het plan staan meer straatlantaarns dan nu in de straat staan;
  • de bewoners dachten dat ze door de straling van de lampen en de hoogte van de straatlantaarns meer licht in hun slaapkamers kregen.

Wij hebben daar serieus naar gekeken. De onderwerpen van de bewoners hebben geleid tot verbeteringen in het plan:

  • het aantal straatlantaarns is aangepast;
  • de nieuwe lantaarnpalen worden niet hoger dan ze nu zijn.

Muur van stapelstenen
In dit project werkt het Waterschap tussen de Agricolastraat en de Wilhelminastraat met muren van stapelstenen langs de beek. De muren die in fase 1 aangelegd zijn, zijn een aantal keren verzakt. Dat leidde tot bezorgde reacties en vragen van de bewoners. Inmiddels is duidelijk waardoor dit komt. De muur wordt in fase 2 dan ook op een andere manier opgebouwd. In deze fase wordt een waterdichte laag achter de stapelstenen muur gerealiseerd. Onderzoek van Fugro toont aan dat de waterdichte laag verzakkingen voorkomt. Uiteraard kijkt het waterschap ook voor fase 1 naar een passende oplossing.

Vervangen water- en gasleidingen
In de week van 26 maart starten WaterleidingMaatschappijLimburg (WML) en Enexis met het vervangen van water- en gasleidingen:

  • ze leggen een nieuwe hoofdleiding aan;
  • ze vernieuwen een deel van de gas- en/of elektriciteits- en waterleidingen naar uw pand,

de huisaansluitingen.

Zij doen er alles aan om de overlast zo veel als mogelijk te beperken. Maar waar gewerkt wordt is áltijd wat overlast, wij hopen op uw begrip daarvoor.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen