Hoe ziet de toekomstige Parklaan met de Geleenbeek eruit? 

ProfielfotoKevin Heuts 13-12-2022 198 keer bekeken 0 reacties

In april en mei hebben we samen met u als bewoners tijdens twee dialoogtafels de stand van zaken van het project besproken. We hebben u ook het nieuwe filmpje van het ontwerp laten zien.

Zie Filmpje

Second opinion

Een aantal bewoners wilde graag een second opinion over het technische bodemonderzoek. Zij hebben daarvoor een aantal vragen opgesteld. Adviesbureau Fugro heeft op verzoek van de bewoners de vragen beantwoord. Fugro heeft daarna een toelichting gegeven aan de betreffende bewoners en een advies uitgebracht. De bestaande beekbodem blijft gehandhaafd. Het ontwerp wordt op dit punt gewijzigd. De toelichting en het advies van Fugro kunt u hier vinden. 

Adoptie groenstrook Beukenlaan

In het ontwerp is veel aandacht voor beplanting. Een aantal bewoners van de Parklaan wil graag een boom in de tuin.  De Beukenlaan krijgt ook nieuwe bomen en perken. Tijdens de dialoogtafel is voorgesteld dat het onderhoud van deze perken geadopteerd wordt door de bewoners. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar communicatie@viforis.nl

Planning

Tijdens de dialoogtafel is ook de planning met u besproken:

- eind 2022 start de procedure voor het projectplan Waterwet (Waterschap Limburg);
- uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 worden de omgevingsvergunning(en) bij de gemeenten behandeld.

De projectgroep heeft besloten om beide procedures samen te laten verlopen. Dat was ook de planning van de gemeente. Dit betekent dat zowel de procedure projectplan Waterwet als de omgevingsvergunning in het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart. Dan wordt ook via een marktconsultatie de aanbesteding voorbereid. We hopen dat we eind 2024 met de werkzaamheden kunnen starten.

Kerstgroet

Namens de projectgroep wensen wij u fijne feestdagen en een gezond 2023!

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen