Nieuwsbrief Corio Glana HL 20 fase 2 Geleenbeek Parklaan in Sittard

ProfielfotoKevin Heuts 07-04-2022 222 keer bekeken 0 reacties

Over handboringen, bruggen en marktconsultatie, bodemopbouw en grondwaterdiepte Bureau Geonius heeft inmiddels in bijna alle voortuinen de opbouw van de bodem en de diepte van het grondwater vastgesteld.

De boringen zijn zo dicht mogelijk langs de gevels gedaan, zodat de bodemopbouw dichtbij de woningen vastgesteld kan worden. Op iedere 10 cm is aarde omhoog gehaald met een Edelmanhandboor en zijn de resultaten vastgelegd. Het eventuele risico op verzakkingen kan met behulp van deze resultaten beter in beeld worden gebracht. Hieronder is zo’n handboor afgebeeld.

Bruggen

Het profiel van de beek tussen de Agricolastraat en de Engelenkampstraat wordt verruimd. Daarmee is de Geleenbeek beter bestand tegen veranderingen in het klimaat. Tevens wordt de kans op wateroverlast aanzienlijk verkleind. Vanaf het kruispunt Wilhelminastraat-Engelenkampstraat tot aan de Voorstad wordt de Geleenbeek ontkluisd en weer zichtbaar in het straatbeeld. Op een aantal plekken komen bruggen waar nu nog geen bruggen zijn.

De bestaande bruggen in de zuidelijke Parklaan zorgen bij hoge waterstanden in de Geleenbeek voor te veel opstuwing. Daarom moeten er nieuwe, hogere bruggen komen. Het ontwerp van de nieuwe bruggen is sober en doelmatig, uiteraard wel passend bij het unieke monumentale karakter. Alle nieuwe bruggen zijn uniek, maar wel ‘familie van elkaar’ door het materiaalgebruik. Met de bewoners van de oneven huisnummers in de Parklaan zijn diverse voortuingesprekken gevoerd. Met als doel om het ontwerp voor de bruggen en de beek definitief te maken. De wensen en eisen van de bewoners worden, zoveel mogelijk, meegenomen in het ontwerp en vastgelegd in een overeenkomst.

Marktconsultatie

De herinrichting van de Geleenbeek brengt meerdere technische uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we ervoor dat de ontkluizing van de Geleenbeek veilig en met minimale hinder gaat verlopen? Ook in de zuidelijke Parklaan moet het verwijderen van de bestaande betonnen beekgoot en het aanbrengen van de nieuwe bruggen zorgvuldig verlopen. Hoe houden we de woningen bereikbaar tijdens de werkzaamheden? Om deze en andere vragen goed te beantwoorden hebben het waterschap en de gemeente een eerste informatieronde gehouden met aannemers. Zij komen mogelijk in aanmerking voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze eerste marktconsultatie krijgt de komende tijd een vervolg.

Volgende Dialoogtafel

De volgende dialoogtafel is in voorbereiding. Vanwege de diversiteit in de twee deelgebieden Parklaan Noord en Zuid organiseren we twee aparte dialoogtafels. Tijdens beide dialoogtafels gaan we onder andere in op de technische onderzoeken, het bouwteam, het ontwerp van de bruggen en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering. De dialoogtafel Zuid, Parklaan en Beukenlaan is geweest op 21 april in het Forum. De dialoogtafel voor Noord wordt nog gepland. Informatie via e-mailadres communicatie@viforis.nl.

 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen