Herinrichting Geleenbeek Parklaan in Sittard

12-01-2022 455 keer bekeken 0 reacties

Oftewel Corio Glana Highlight 20 fase 2: Over kabels & leidingen, marktconsultatie en voortuingesprekken. In de nieuwsbrief van september informeerden we u dat we proefsleuven gingen graven om de juiste plekken van de kabels en leidingen in kaart te brengen. Deze werkzaamheden zijn nu klaar.

Het optimaliseren van de ligging van de kabels en leidingen in het ontwerp gaat nog behoorlijk wat werk met zich meebrengen. Dat is inmiddels wel duidelijk. Op dit moment voeren we daarover gesprekken met de leidingbeheerders. Tevens zoeken we per adres uit hoe we optimaal ruimte kunnen maken voor het stromen van de beek.

Marktconsultatie

Om het ontwerp definitief te maken wil de projectgroep eerst een marktconsultatie doen. Daarvoor hebben we aannemers op voorhand gevraagd om het concept van het definitief ontwerp te toetsen, op haalbaarheid en maakbaarheid. We willen bijvoorbeeld, voorafgaand aan de uitvoering, graag in beeld hebben hóe de Geleenbeek wordt opengemaakt in de Parklaan-noord. Én de Geleenbeek moet onder alle omstandigheden vrij kunnen doorstromen tijdens de werkzaamheden. Dat zijn ingrediënten van deze marktconsulatie. De verwachting is dat de opbrengst van deze marktconsultatie in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar is.

Onderzoek bomen

Onlangs heeft de Algemene Bomendienst Limburg (ABL) enkele visuele inspecties gedaan bij diverse bomen in de Parklaan. Ook de grote beuk op de hoek van het kruispunt Engelenkampstraat-Wilhelminastraat is geïnspecteerd. Bij deze boom zijn met name de steunwortels en de vitaliteit van de boom goed onderzocht. In het huidige ontwerp wordt rekening gehouden met de resultaten van het bomenonderzoek.

Voortuingesprekken

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de bewoners van de oneven huisnummer in de Parklaan. Eind september zijn door de landmeter diverse begrenzingspalen uitgezet in hun voortuinen. Deze palen zijn nodig om in beeld te brengen waar de Geleenbeek komt te liggen, hoe steil het beektalud is in de voortuin en waar de bruggen aansluiten op de bestaande inritten. Ook worden de bruggen zelf met de bewoners besproken. Dit zijn allemaal belangrijke onderdelen voor het ontwerp. De concept-ontwerpen van de bruggen worden momenteel door een ingenieursbureau bekeken. Zij tekenen en berekenen de constructie van de bruggen, waarbij o.a. de draagconstructie en de overspanning per brug verder wordt uitgewerkt.

Zettingsrisico

Diverse bewoners hebben hun bezorgdheid geuit over de risico’s en de mogelijke schade in hun woning als de betonnen bak uit de Geleenbeek wordt gehaald. Om erachter te kunnen komen of dit iets betekent voor de woningen en of een risico bestaat op verzakkingen, voert Geonius binnenkort handboringen uit in de voortuinen. Daarmee wordt de opbouw van de grond en het grondwater bepaald. Aan de hand daarvan wordt het zettingsrisico, het risico op verzakkingen, vastgesteld.

De resultaten worden besproken en eventuele benodigde vervolgacties worden uitgezet. De bewoners worden door Geonius geïnformeerd wanneer de handboringen op de planning staan.

Datum volgende dialoogtafel    

We nemen meteen contact met u op als de datum voor de volgende dialoogtafel vastgelegd is. Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u aandachtspunten met ons bespreken? Stuur dan een e-mail naar communicatie@viforis.nl.

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen