Over proefsleuven, voortuingesprekken en dialoogtafel

27-09-2021 418 keer bekeken 0 reacties

We zijn begonnen met het graven van proefsleuven, het inmeten van het land en nodigen u uit voor de volgende dialoogtafel.

Graven proefsleuven maandag 13 september gestart
Vanaf maandag 13 september graaft wegenbouwbedrijf Brune proefsleuven in de bermen, trottoirs en op enkele plekken in de weg. Dit is nodig om de juiste plekken van de kabels en leidingen te bepalen. De werkzaamheden duren naar verwachting 5 weken. Firma Brune is gestart in de ‘Parklaan-noord, tussen de Voorstad en het kruispunt Wilhelminastraat-Engelenkampstraat, om vervolgens richting ‘Parklaan-zuid’ af te dalen.

Voortuingesprekken en paaltjes  
Op maandag 20 september zijn door landmeters van het Waterschap Limburg in de voortuinen bij de oneven huisnummers in de Parklaan, diverse begrenzingspalen uitgezet. Hiermee maken we in het Voorlopig Ontwerp inzichtelijk waar de Geleenbeek komt te liggen, hoe steil het beektalud in de voortuin is en waar de brug aansluit op de bestaande inritten. De betrokken bewoners zijn hierover ook geïnformeerd. Eind september en begin oktober vinden er voortuingesprekken plaats met de bewoners. Tijdens dit gesprek wordt de betekenis van de paaltjes uitgelegd en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Uitnodiging dialoogtafel 15 en 16 november
We nodigen u graag uit voor een dialoogtafel op 15 en/of 16 november. Noteert u beide data alvast in uw agenda?  

We hebben uw input uit de dialoogtafel van eind maart en de verschillende voortuingesprekken verwerkt in het Voorlopig Ontwerp. Ook onze input van specialisten en de technische onderzoeken verwerken we in het Voorlopig Ontwerp. Dat betekent dat we toewerken naar een Definitief Ontwerp dat we graag tijdens een van de dialoogtafels op 15 en/of 16 november met u delen.  
Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk of we de bijeenkomst fysiek of online houden. Hierover informeren we u zodra we meer weten. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar communicatie@viforis.nl.
 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen