Update aanpak wateroverlast Einighausen

Meike Hekers 08-05-2024 2 keer bekeken 0 reacties

Einighausen ervaart hevige wateroverlast bij hoosbuien. Dat gebeurde onder andere in 2016, 2021 en 2023. Waterschap Limburg is samen met de gemeente Sittard-Geleen in 2022 een project gestart om de wateroverlast in het dorp te beperken.

Verloop project

In november 2022 heeft Waterschap Limburg samen met de gemeente Sittard-Geleen een inwonersbijeenkomst georganiseerd. Op deze avond hebben we met dorpsbewoners gesproken over wateroverlast. Ook hebben we hen gevraagd welke idee├źn zij hebben om de wateroverlast te verminderen. Aan de hand daarvan is met grondeigenaren gesproken over de mogelijke maatregelen. Ook hebben we gekeken naar de haalbaarheid op de voorgestelde plekken en naar de kosten. 

In mei 2023 zijn tijdens een tweede inwonersbijeenkomst de eerste schetsontwerpen en mogelijke maatregellocaties gepresenteerd. Op deze avond zijn reacties op dit maatregelenpakket opgehaald. Met instemming van de bewoners is een voorkeursvariant (meest optimale maatregelenpakket) tot stand gekomen. Deze voorkeursvariant is vervolgens door het college van gemeente Sittard-Geleen en het bestuur van Waterschap Limburg in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.  

Op het moment van presenteren op de inwonersavond leek het nog haalbaar om de benodigde percelen te kopen en de juiste vergunningen te krijgen. Op dit moment is de voortgang per maatregel echter verschillend. Dit lichten we graag verder toe:   

Locatie Kruising Einighauserweg / Brandstraat 

Op deze locatie is een verlaging van het kruispunt bij de school ingetekend, zodat het water vanaf de Brandstraat weg kan stromen. Om dit water goed weg te laten stromen was een buffer aan de Einighauserweg naast de school voorzien. De voorbereidingen en procedures rondom het verlagen van de kruising voorlopen voorspoeding. De onderhandelingen over de aankoop van het perceel naast de school hebben niet tot een overeenkomst geleid. We kijken naar andere oplossingen voor het afvoeren van water. De wegverlaging van het kruispunt wordt ondertussen verder verkeerskundig ontworpen.  

Locatie Stroetlingsweg 

Aan de Stroetlingsweg is het plan om het water over de weilanden richting de Slond en de waterbuffers bij Limbricht te af te leiden. Dit ontlast het knelpunt aan de Brandstraat. Deze maatregel wordt volgens de huidige planning verder uitgewerkt.  

Locatie Brandstraat (in het veld ter hoogte van Brandstraat 35-41) 

Op deze locatie is een nieuwe buffer bedacht om de instroom van water vanuit het landelijk gebied te beperken. Op deze locatie zijn de gesprekken met de grondeigenaar in een vergevorderd stadium. De maatregel wordt nu verder uitgewerkt. 

Locatie Grote Vaartweg 

Op deze locatie is een buffer met een sloot voorzien voor de aanvoer van het water. De onderhandeling over deze locatie heeft niet tot een overeenkomst geleid. Het projectteam kijkt nu naar andere mogelijkheden voor deze locatie.  

Locatie Heistraat 

Het perceel voor de beoogde buffer is niet meer te koop. Als alternatief bekijken we hoe we de bestaande gemeentelijke buffer kunnen verbeteren.  

Vervolg

We gaan nu door met het uitwerken van de locaties waar we verder kunnen, en werken door aan de alternatieven. Het is de bedoeling om het project in fases uit te voeren en ondertussen verder te werken aan maatregelen die we nog niet kunnen realiseren. Op deze manier hoeven we niet te wachten tot alles geregeld is. Hierdoor bieden we toch zo snel mogelijk een betere bescherming tegen wateroverlast. Hierbij hopen we de uitvoering van bepaalde onderdelen in 2025 te kunnen starten. 

Nieuwe Omgevingsmanager

In de tussentijd heeft er ook een wisseling plaatsgevonden in het projectteam. Voorheen was Mike Verkaik het aanspreekpunt voor inwoners en belanghebbenden, sinds kort is dat Geert Hendrickx. 

Geert werkt al een aantal jaar voor het programma Water in Balans, en was voorheen betrokken bij andere projecten. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-1180 1724 of via de mail: g.hendrickx@waterschaplimburg.nl.

 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen