Inwonersavond aanpak wateroverlast Einighausen

Carlene Meertens 01-06-2023 98 keer bekeken 0 reacties

Op maandagavond 15 mei organiseerden Waterschap Limburg en gemeente Sittard-Geleen een tweede inwonersavond over de voorgestelde maatregelen ter vermindering van de wateroverlast in Einighausen.

Tijdens de eerste avond is het probleem van de wateroverlast gedeeld met elkaar. Hieruit volgen nu de locaties en eerste globale maatregelen. Tijdens de tweede inwonersavond werden deze mogelijkheden voorgelegd. Wensen en suggesties zijn opgehaald en hierna verwerkt in concretere plannen. Deze zullen vervolgens in procedure worden gebracht, waarbij ook nog ruimte is voor inspraak.

De gepresenteerde maatregelen zijn wel nog onzeker omdat o.a. ook met de huidige eigenaren nog overeenstemming bereikt moet worden.

De avond is geopend door Wethouder Leon Geilen en bestuurder Josette Van Wersch. Vervolgens werd er door het waterschap plenair een maatregelenpakket gepresenteerd. Het maatregelenpakket is gebaseerd op de oplossingen en locaties die tijdens de vorige inwonersavond (november 2022) zijn besproken en uitgedacht samen met de omgeving.

Bekijk hier de presentatie

Het voorgestelde maatregelenpakket bestaat uit de volgende maatregelen:

Locatie

Maatregel

Omgeving Einighauserweg en Brandstraat

 1. Doorvoeren van water vanaf de Brandstraat naar de Slond door verlaging van de weg of goot in de weg. Dit water wordt opgevangen in een nieuwe buffer naast de school.
 2. Water vanaf de Stroetlingsweg afbuigen naar de velden doormiddel van een drempel of goot.
 3. Water vanuit de velden aan de Boschweg opvangen in een nieuwe buffer achter Brandstraat 35

Heistraat

Vasthouden van water in landelijk gebied (voor dorpskern). Doormiddel van aanleg van een buffer.

Grote Vaartweg

Vasthouden van water in landelijk gebied (voor dorpskern). Doormiddel van aanleg  buffer en opvangsloot met duikers voor toegang naar de aanliggende percelen.

Landbouwmaatregelen

Door het promoten van teeltmaatregelen meer water vasthouden in het landelijk gebied. Hierdoor stroomt er minder water af.

Beschermen op woningniveau

In overleg met bewoners kan bekeken worden of er door bewoners zelf met kleine maatregelen lokale overlast voorkomen kan worden (hierbij kan men denken aan een grondwalletje of een schot voor het kelderraam plaatsen).

 

Na het presenteren van de maatregelen en aanpak in een plenaire presentatie zijn de maatregelen op kaarten bekeken. Aan drie tafels is het waterschap in gesprek gegaan over de maatregelen en de vragen en aandachtspunten die omwonenden en belanghebbenden hierbij hebben. Hierbij zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Aan een vierde tafel had de gemeente een plek ingericht om vragen over de riolering, het afkoppelen en de aanvraag van klimaatadaptatie subsidies te beantwoorden.

Grote Vaartweg

 • De Grote Vaartweg bevat een verlaging ter hoogte van (achterkant van adressen aan Everstraat) nr. 66 en 68 waar water blijft staan. Een nieuwe aan te leggen goot voert dat water niet af. Als aandachtspunt is meegegeven om te kijken of dit water ook afgevoerd kan worden.
 • Dwars over de locatie van de beoogde buffer liep vroeger een weg. Mogelijk bevinden zich hier nog verassingen in de grond zoals oude leidingen.
 • Aanwonenden willen graag geïnformeerd worden over het gebruik van de grond na aanleg van de buffer. Zij zien niet graag dat de buffer een wildernis wordt. Mogelijk heeft de houder van pony’s op het aangrenzende perceel interesse in een vorm van beheer.
 • Bewoners hebben aangegeven dat een voetpad ontbreekt ter plaatste van de Veeweg richting Limbricht.

Brandstraat en omgeving

 • Aanwonenden hebben twijfels bij de afvoercapaciteit van  een goot die het water van de Brandstraat moet afvoeren en hebben meer vertrouwen in de optie om de weg te verlagen en de volledige breedte te gebruiken voor het afvoeren van water.
 • Het water komt snel en stroomt hard naar de Brandstraat. Men geeft aan om te kijken naar een scenario waarin geen of minder duikers en buizen worden gebruikt. Elke mogelijke blokkade moet vermeden worden. Advies: Kijk in vervolgontwerp naar open verbindingen.
 • Idee is om de weg nog verder te verlagen en de gebruiken als doorvoer richting Slond i.p.v. de wadi. Mogelijk kan ook enkel het fietspad als doorvoergoot gebruikt worden.
 • Men geeft aan dat het rondom start en eindtijd van de school ook een verkeerschaos is. Mogelijk kan er bij het aanpakken van de weg meteen naar een verbetering van de verkeerssituatie gekeken worden. Hierbij is voornamelijk de fietspad en de afslag naar de Brandstraat en het uitrijden van de parkeerplaats een probleem. Voorgesteld wordt om langs de buffer een fietspad naar de andere kant van de school te maken.
 • Bewoner heeft aangegeven dat bij hevige neerslag veel water afstroomt vanuit de Concordiastraat richting de Brandstraat. De aanwezige kolken/roostergoten krijgen dit water niet verwerkt, waardoor water over het maailveld afstroomt richting te Brandstraat.

Heistraat

 • Omwonenden geven aan dat een meer noordelijke locatie van de buffer mogelijk meer water zal opvangen. Waterschap geeft aan dat dit qua grondpositie lastig is, maar deze locatie te bekijken of er meer water op te vangen is met de aanleg van een buffer.
 • Ook zien de bewoners veel water vanaf Bielveld aan de achterkant van hun percelen, en zouden daar graag een maatregel zien. Gezien het niet mogelijk lijkt om de benodigde maatregelen (een diepe sloot die door de glooiing heen moet) te treffen op het landbouwperceel is een keerwand/muur op het eigen perceel geopperd, door en in samenwerking tussen alle bewoners. Bewoners gaan bij elkaar zitten om een oplossing op eigen terrein te bekijken. Hiervoor hebben ze ook met de gemeente gesproken om te bekijken of hiervoor subsidiemogelijkheden zijn.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen