Samen aan de slag in Einighausen met aanpak wateroverlast

Meike Hekers 11-08-2022 137 keer bekeken 0 reacties

Waterschap Limburg en de Gemeente Sittard-Geleen hebben een intentieovereenkomst getekend. Zij gaan samen aan de slag om de wateroverlast in Einighausen te verminderen. Mede als gevolg van de klimaatverandering veroorzaken heftige buien steeds vaker wateroverlast in het verzorgingsgebied van Waters

Inmiddels heeft de gemeente al twee buffers en een regenwater riool aangelegd. Dit is echter niet voldoende. Daarom slaan Waterschap Limburg en Gemeente Sittard-Geleen de handen ineen om de wateroverlast in Einighausen aan te pakken. In deze video vertellen Waterschap Limburg bestuurder Josette Van Wersch en wethouder Leon Geilen u meer over de samenwerking.

Samen

De gemeente en het waterschap kijken samen naar mogelijke oplossingen. Hierbij zoeken ze de samenwerking met elkaar en de omgeving op. Input vanuit de omgeving is namelijk essentieel om tot een gedragen en effectief maatregelenpakket te komen. Meedoen kan via www.waterschaplimburg.nl/Einighausen.

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen