Inwonersbijeenkomst aanpak wateroverlast Beek

Meike Hekers 18-03-2024 14 keer bekeken 0 reacties

Waterschap Limburg onderzoekt samen met de gemeente Beek hoe de wateroverlast in en rondom Beek, Neerbeek en Spaubeek aangepakt kan worden. Op woensdag 24 april organiseert het waterschap samen met de gemeente een inwonersbijeenkomst.

Inwoners zijn vanaf 19:00 welkom in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 9 in Beek. We starten om 19:15. Tijdens deze avond gaan we graag met inwoners in gesprek over ervaringen van eventuele wateroverlast en horen we graag welke ideeën er zijn om deze te voorkomen. 

  Aanmelden kan via dit formulier. 

Aanleiding  

Als gevolg van de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in het Limburgse landschap. Waterschap Limburg is het programma Water in Balans gestart om samen met partners en betrokkenen wateroverlast te verminderen. Voor alle gebieden in Limburg heeft de provincie een norm vastgesteld waar ze aan moeten voldoen qua waterveiligheid. Op basis van deze norm heeft het waterschap alle Limburgse beken getoetst om te bezien of ze hoosbuien van toegestane categorieën goed genoeg aankunnen. Zo heeft het waterschap ook gekeken naar de stroomgebieden van de beken die in de gemeente Beek stromen.      

Opgave   
Uit de eerste berekeningen blijkt dat in en rondom Beek enkele knelpunten voorkomen, waar vaker wateroverlast optreedt dan volgens de norm toegestaan is. Daarom gaat het waterschap samen met de gemeente Beek aan de slag om het betreffende gebied meer waterrobuust te maken, zodat ook deze knelpunten voldoen aan de norm voor waterveiligheid. Dit gebeurt integraal, door het hele projectgebied onder de loep nemen: er wordt gekeken naar mogelijke maatregelen zowel in stedelijk als landelijk gebied. 

Hoe pakken we dit aan?  

Waterschap Limburg en gemeente Beek gaan samen met de inwoners en andere belanghebbenden in het gebied de wateroverlast in kaart brengen, ervaringen delen en gezamenlijk mogelijke oplossingen in beeld brengen. Het doel is om het projectgebied zo in te richten dat het heftige buien in de toekomst beter aan kan en de leefomgeving verbetert.  

 Dit doen we in een gebiedsgerichte aanpak waar we ook bekijken of er nog andere bestaande initiatieven en meekoppelkansen zijn, zoals het verbeteren van de bronbeken, droogtebestrijding, hittestress en het vergroten van biodiversiteit. Randvoorwaarde voor de implementatie van deze initiatieven en kansen is een aantoonbaar impact ten aanzien van het verminderen van wateroverlast.   

We hebben voor de lange termijn de voorkeur voor structurele maatregelen, het liefst zo dicht mogelijk bij de bron, om water vast te houden daar waar het valt. We denken in 1 tot 1,5 jaar te komen tot de zogenaamde Voorkeursvariant. Dit is een pakket aan maatregelen wat bijdraagt aan het verminderen van wateroverlast.   

Samen aan de slag. Uw mening telt!   

Inbreng van betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij u uit om uw ideeën en ervaringen met ons te delen. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen met wateroverlast in het gebied Beek en iedereen die deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt om mee te denken en mee te werken. Op onze projectwebsite staat een kaart waar u overlast kunt melden en ideeën met ons kunt delen.  Wateroverlast verminderen doen we samen, dus doe mee!    

Altijd in contact  

Waterschap Limburg en de gemeente Beek willen contact met u houden. Daarvoor gebruiken we het digitale platform Met elkaar: www.waterschaplimburg.nl/beek. U kunt zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief, dan hoeft u niets te missen. Liever persoonlijk contact? Dat kan via onze omgevingsmanager Christel Aelen. Christel is bereikbaar op 06-51554539 of via c.aelen@waterschaplimburg.nl.  

  Aanmelden voor de avond kan via dit formulier. 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen