Gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg zetten belangrijke stap in de aanpak van wateroverlast

Sanne Maruanaja 10-04-2024 40 keer bekeken 0 reacties

Gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg zetten zich gezamenlijk in om de wateroverlast in projectgebied Wijnandsrade aan te pakken. Op donderdag 28 maart jl. hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend om de lopende samenwerking te bekrachtigen.

De aanpak van de wateroverlast in de kernen van Wijnandsrade, Hulsberg en Aalbeek is daarmee een belangrijke stap dichterbij.

Maatregelenpakket
In november van 2022 is er, in nauwe samenwerking met de gemeente en de inwoners, gestart met het achterhalen van de belangrijkste knelpunten in het gebied. Na een eerste bewonersavond, op 29 november 2022, is gezocht naar mogelijke maatregelen. De voortgang van de verkenning en de mogelijke oplossingsrichtingen zijn voorgelegd aan alle belangstellenden, tijdens een tweede inwonersavond in juni van afgelopen jaar.

Vervolgens werd het pakket van maatregelen tijdens een derde bewonersavond - in november van 2023 – aan alle belangstellenden gepresenteerd. Met de samenwerkingsovereenkomst op zak gaan het waterschap en de gemeente gezamenlijk verder met de uitwerking van deze maatregelen.

Klimaatverandering
Door de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in Wijnandsrade, Aalbeek en Hulsberg. Ondanks de zes buffers die in het verleden in Wijnandsrade zijn aangelegd, is met name in het gebied rondom het kasteel Wijnandsrade in de afgelopen jaren meerdere keren wateroverlast opgetreden. In het dorp Aalbeek ontstaat overlast door water dat vanuit het buitengebied in het zuiden richting Aalbeek en de provinciale weg N298 stroomt, richting bebouwd gebied. En in Hulsberg stroomt bij hevige regenbuien een aanzienlijke hoeveelheid water over de weg via de Wissengrachtweg naar de Hulsbergerbeek.

Water in Balans
Het project in Wijnandsrade, Aalbeek en Hulsberg is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht gezien de heuvelachtige omgeving.

Maatregelen worden gezocht door te draaien aan zes spreekwoordelijke knoppen: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen