Waterschap Limburg en gemeente Beekdaelen samen aan de slag met aanpak wateroverlast

Sanne Maruanaja 08-06-2023 129 keer bekeken 0 reacties

Waterschap Limburg gaat samen met de gemeente Beekdaelen de wateroverlast in Wijnandsrade, Aalbeek en Hulsberg aanpakken. Door de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast. Op 1 juni tekenden de bestuurders van de twee partijen een intentieovereenkomst.

Met name in het gebied rondom het kasteel Wijnandsrade is de afgelopen jaren meerdere keren wateroverlast opgetreden. In het dorp Aalbeek ontstaat overlast door water dat vanuit het buitengebied in het zuiden richting Aalbeek en de provinciale weg N298 stroomt, richting bebouwd gebied. In Hulsberg stroomt bij hevige regenbuien een aanzienlijke hoeveelheid water over de weg richting Wissengracht en Hulsbergerbeek.

Wethouder Jan Hermans en bestuurder Josette Van Wersch tekenden op 1 juni een intentieovereenkomst, waarin zij aangeven samen aan de slag te gaan met het terugdringen van de wateroverlast in het gebied.

Intensief samenwerken
Wethouder Jan Hermans, gemeente Beekdaelen: “De ondertekening van de intentieovereenkomst is weer een belangrijke stap in de aanpak tegen wateroverlast in Wijnandsrade, Aalbeek en Hulsberg. Samen met Waterschap Limburg, betrokken instanties én inwoners zetten we ons in om de wateroverlast in het gebied terug te dringen.”

Lid dagelijks bestuur Josette Van Wersch, Waterschap Limburg: ‘’In november 2022 hebben wij tijdens de eerste informatieavond met de omgeving gesproken. Inmiddels is er onderzoek verricht in de kernen en hebben we diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen over mogelijke maatregelen. Komende tijd gaan we intensief samenwerken met inwoners en betrokken organisaties om de wateroverlast in Wijnandsrade terug te dringen.’’

Doe mee
De gemeente en het Waterschap kijken samen naar mogelijke oplossingen. Hierbij zoeken ze de samenwerking met elkaar en de omgeving op. Input vanuit de omgeving is namelijk essentieel om tot een gedragen en effectief maatregelenpakket te komen. Meedoen kan via www.waterschaplimburg.nl/wijnandsrade.

Water in Balans
Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen