Capaciteitsuitbreiding Regenwaterbuffer Vijlenbergerweg

 

 

 

Waterschap Limburg gaat de capaciteit van de regenwaterbuffer Vijlenbergerweg in Vijlen vergroten van 3.600 m3 naar 8.200 m3. Deze vergroting zal plaatsvinden binnen de bestaande grenzen van de huidige regenwaterbuffer. De vergroting heeft tot doel om het risico van wateroverlast vanuit de Mechelderbeek, in Vijlen (Vijlenerstraat, Groenenweg en Melleschet) en in Mechelen (Commandeursstraat) verder te beperken.

Voor de uitvoering heeft het waterschap een projectplan opgesteld, waarin de werkzaamheden en de eventuele effecten op de omgeving staan beschreven. Hiervoor voert het waterschap eerst verschillende onderzoeken uit. In het vastgestelde projectplan is meer te lezen over het project.

Wat is een regenwaterbuffer?

Water in Balans
 

De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar  levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen