Welke soorten maatregelen zijn er en welke maatregelen vallen daar dan onder?

25-01-2018 623 keer bekeken 0 reacties

Oplossingen zoeken we in 4 gebieden: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan je eigen woning. Iedereen kan –of eigenlijk moet- hieraan bijdragen!
 

1. Landelijk/buitengebied:

Water langer vasthouden:
- Ondiep ploegen
- Terrassen aanleggen
- Grasland omvormen naar bos
- Akker omvormen naar gras of bos
- Bodem bedekt houden met mulch (bodembedekking)
- Gewas diversificeren (meer verschillende gewassen telen)
- Planten van bomen
- Infiltratievelden aanleggen

Water tijdelijk bergen:
- Boerenbuffers aanleggen

Water afvoeren:
- Parallel ploegen
- Aarde doorluchtig maken door andere ploegtechniek
- Aanvoer verbeteren naar regenwaterbuffers
 

2. Stedelijk/bebouwd gebied:

Openbaar gebied:
- Hemelwatervijvers aanleggen
- Holle wegen inrichten als waterberging
- Stadslandbouw toepassen
- ‘Groen’ parkeren invoeren
- Natuurlijke gebieden inrichten waar water opgevangen kan worden
- Groene bermen aanleggen
- Bassin aanleggen waar water in opgevangen kan worden
- Aanleggen van waterdoorlatende parkeerplaatsen
- Waterplein aanleggen
- (Stedelijke) waterelementen in de openbare ruimte
- Minder verharding / meer groene ruimtes aanleggen
- Verlagen van openbaar groen
- Infiltratiekratten onder bomen
- Wadi’s aanleggen
- Kiezen voor zichtbare afvoer en open goten
- Afwatering filter / tussentijds afvangen
- Holle wegen aanleggen
- Gescheiden riolering aanbrengen
 

Particulier gebied:
- Waterdoorlatende bestrating toepassen
- Infiltratiekratten aanbrengen in je tuin
- Regenpijp afkoppelen van riool in je tuin
- Daktuin inrichten
- Regentuin aanleggen
- ‘Groene’ wanden tegen je gevels
- Reliëf in je tuin aanbrengen
- Je tuin vergroenen
- ‘Groen’ dak aanbrengen
- ‘Polder’dak aanbrengen
- ‘Blauw’ dak aanbrengen
- Regenwateropslag onder je huis aanbrengen
- Regenwatertank aanbrengen
 

3. Watersysteem/beken en beekdalen
- Regenwaterbuffers aanleggen
- Bestaande regenwaterbuffers vergroten
- Dwarsdammen in (droog)dalen aanleggen
- Holle wegen inrichten als waterberging
- Dijken versterken
- Beek terugbrengen
- Zorgen voor groene oevers
- Rivier of beek uitbreiden
- Extra kanalen en sloten aanleggen

4. Schade beperken in je eigen woning

- Hoogwaterinformatiesysteem gebruiken met voorspelling en
  alarmering
- Evacuatieroutes op een hoog niveau aanleggen
- Verdieping verhogen
- Verhoogd bouwen
- Tijdelijke waterkering aanbrengen bij je woning
- Waterbestendig materiaalgebruik in je woning/kelder
- Deelnemen aan bewonersavonden over
  wateroverlast/klimaatverandering
- Waarschuwingssysteem in je wijk invoeren
- Waterstandenapp op je mobiel zetten
- Schotten aanschaffen die je beschermen bij wateroverlast
- Oefeningen doen
- Je goed verzekeren
- Schadefonds inrichten

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen