Gemeente en waterschap samen aan de slag op de St. Lambertusdijk

ProfielfotoKevin Heuts 22-12-2017 488 keer bekeken 0 reacties

In opdracht van de gemeente Beesel is firma Asfaltbouw vorige week gestart met het vervangen van de asfaltverharding op de St. Lambertusdijk in de gemeente Beesel.

Waterschap Limburg heeft gelijk van de gelegenheid gebruik kunnen maken om de twee ondergrondse duikers te vervangen door een nieuwe waarmee een groot deel van de wateroverlast in dat gebied wordt opgelost. Twee vliegen in één klap!

De grootschalige vervanging van de asfaltverharding op de St. Lambertusdijk is nodig omdat het asfalt was versleten door de leeftijd van het asfalt maar ook door het toenemende landbouwverkeer. Omdat dit landbouwverkeer ook steeds breder wordt, is het nodig om de fundering en de wegkanten te verstevigen en zo tot een duurzame onderhoudsmaatregel te komen. 
Projectleider Eric Hunnekens van de gemeente spreekt van een goede samenwerking: “We konden in onze projectplanning ruimte maken zodat het waterschap de duiker nu kan vervangen en niet pas over een paar jaar. Een goed voorbeeld hoe het samen kan: een meervoudige verbetering met kostenbesparing en minder overlast!”

Oplossen wateroverlast

Als onderdeel van de werkzaamheden vervangt het waterschap de komende weken de twee duikers. “Een mooie gelegenheid nu het wegdek toch open ligt” zegt waterschapsbestuurder Har Frenken. “De gemeente is zo alert geweest om ons te wijzen op deze geplande werkzaamheden, waarop we direct actie hebben ondernomen.”
Met het vervangen van de twee duikers door een grote nieuwe duiker, wordt gelijk een belangrijk wateroverlastknelpunt aangepakt. Een groot, veelal agrarisch gebied rondom de Schelkensbeek en de Vuilbeek is gevoelig voor overstromingen. Het gebied heeft tamelijk veel kleine watergangen die snel dichtgroeien, wat hoge waterpeilen en overstromingen tot gevolg heeft. “Nu kunnen we heel snel al een groot deel van deze wateroverlast oplossen”, zegt Frenken.

Water in Balans

Het gebied rondom de Schelkensbeek is een van de aangewezen gebiedspilots van het programma Water in Balans. Dit actieprogramma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. In de gebiedspilot Schelkensbeek trekt het waterschap samen op met de gemeente, agrariërs, inwoners, LLTB, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen