Aanpak wateroverlast Schelkensbeek afgerond

Carlene Meertens 03-07-2023 138 keer bekeken 0 reacties

Waterschap Limburg heeft diverse beken in en rondom Reuver aangepakt. Er zijn werkzaamheden geweest aan de Schelkensbeek en een aantal zijbeken om de waterafvoer in de toekomst beter te kunnen beheersen. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond.

Bijzonder aan dit project is dat de stroomrichting van enkele beken is aangepast. Hierdoor kunnen we piekafvoeren beter leiden richting de Maas en daarmee het stroomgebied ontlasten. Om deze waterafvoer te verbeteren zijn er duikers aangelegd, stuwen geplaatst en een nieuwe waterloop gerealiseerd parallel aan de A73.  Bestuurder van Waterschap Limburg Josette Van Wersch: ‘’De aanpak wateroverlast Schelkensbeek is geslaagd. Samen met de betrokken partijen hebben we dit voor elkaar gekregen‘’.

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Beheer en onderhoud

Nu de werkzaamheden zijn afgerond draagt Water in Balans het project over aan het onderhoudsteam. Het onderhoud van het project hoort bij de taken van het waterschap. Op de website https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/onderhoud-beheer/  kunt u meer informatie vinden.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen