Uitvoering start na de zomer

Carlene Meertens 12-07-2021 243 keer bekeken 0 reacties

De aannemer zal starten met voorbereidende werkzaamheden en het terrein dient nog onderzocht te worden op en zo nodig vrijgemaakt te worden van evt. aanwezige niet gesprongen explosieven. De daadwerkelijk fysieke uitvoering zal na de zomervakantie / bouwvak starten.

Procedure projectplan waterwet

Het definitief vastgestelde projectplan Waterwet heeft vanaf 26 januari tot en met 8 maart 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen beroepen tegen het projectplan ingesteld.

Omgevingsvergunning

Op 19 maart 2021 is de omgevingsvergunning verleend voor het project. Deze heeft zes weken ter inzage gelegen, maar ook hier zijn geen bezwaren tegen ingediend.

Vervolg/uitvoering

De afgelopen tijd werden de werkzaamheden voor Schelkensbeek fase 2 aanbesteed. Dit voorjaar schreven belangstellende aannemers in. De gunstigste inschrijving werd ingediend door aannemer Van Beers uit Hoogeloon. Het werk werd vervolgens gegund aan dit bedrijf. Hun bedrijf is vooral gespecialiseerd in natuur- en cultuurtechnische werken. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group zal namens het waterschap toezicht houden op de werkzaamheden. De aannemer zal starten met voorbereidende werkzaamheden en het terrein dient nog onderzocht te worden op en zo nodig vrijgemaakt te worden van evt. aanwezige niet gesprongen explosieven. De daadwerkelijk fysieke uitvoering zal na de zomervakantie / bouwvak starten.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar afgerond zijn.

Vragen?

Mochten jullie t.z.t. vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunnen jullie mailen naar Nick Verhoeven van Van Beers (nick@vanbeershoogeloon.nl; 06-34279624) of naar Andy Rochat, de directievoerder voor dit werk namens het waterschap (Andy.Rochat@Anteagroup.nl; 06-22916956).

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze mail, of hebben jullie project gerelateerde vragen, kunnen jullie mij via onderstaande gegevens bereiken.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen