Update project Schelkensbeek en fijne feestdagen

Carlene Meertens 23-12-2020 300 keer bekeken 0 reacties

Procedure ontwerp projectplan waterwet Het ontwerp projectplan waterwet Schelkensbeek fase 2 en het bijbehorend besluit tot wijziging van de legger heeft van 13 oktober t/m 23 november 2020 ter inzage gelegen. Hierop hebben wij 1 zienswijze ontvangen.

Wij gaan in overleg met deze reclamant en verwachten hier uit te komen zonder gevolgen voor het projectplan waterwet. Verder hebben we nog enkele kleine ambtelijke wijzigingen doorgevoerd op het projectplan, die gedurende de inzage termijn nog naar boven zijn gekomen of nog niet goed in het ontwerp projectplan zaten. Dit betreft:

  1. Het deel van de watergang Broekweglossing evenwijdig aan de A73 tussen de Broeklaan en de 1e zijtak Schelkensbeek stond nog niet op de legger. Gedurende de zienswijze periode is de afvoer op deze watergang nogmaals doorgerekend. Deze afvoer blijkt meer dan 25 l/s te zijn bij MA, waardoor deze watergang primair wordt. Deze watergang wordt daarom toegevoegd aan de legger en komt bij ons in beheer en onderhoud.
  2. Gedurende de zienswijze periode is nog naar voren gekomen dat er ter hoogte van de Patersweg twee bomen gekapt moeten worden om het talud te kunnen verstevigen langs een watergang.
  3. Gedurende de zienswijze periode is nog naar voren gekomen dat benedenstrooms de Krommenhoekerweg een boom gekapt moet worden om een watergang goed te kunnen herprofileren
  4. Gedurende de zienswijze periode is vanuit Areaalbeheer nog naar voren gekomen dat een bestaande stuw in de Gansbeek wordt voorzien van een bredere klep i.v.m. het voorkomen van verstopping door afdrijvend vuil/blad, etc.

We streven ernaar het projectplan waterwet voor Schelkensbeek fase 2 halverwege januari vast te laten stellen door ons DB.

Omgevingsvergunning

We hebben een vooroverleg gevoerd met gemeente Beesel en gemeente Venlo over de omgevingsvergunning. Gelukkig kunnen we gebruik maken van de korte procedure. De aanvraag ligt momenteel ter behandeling bij de gemeenten.

Grondverwerving

De gesprekken over de grondverwerving voor de nieuw aan te leggen watergang vinden nog plaats.

Vervolg/uitvoering

Momenteel wordt al hard gewerkt aan het opstellen van het bestek voor Schelkensbeek fase 2. Indien we geen beroep krijgen, wat we niet verwachten, zullen we in kwartaal 2 starten met de uitvoering.

We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen te en een gezond en gelukkig 2021!

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen