Vervolg werkzaamheden ten behoeve van klimaatbestendige beek

21-02-2020 509 keer bekeken 0 reacties

Op 21 februari heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg het Projectplan Waterwet Fase 1 vastgesteld. Het definitieve Projectplan Waterwet en het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger zullen van 28 februari t/m 9 april ter inzage liggen.

Deze stukken zijn binnenkort in te zien op https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/. Omdat er geen zienswijzen zijn binnen gekomen op het Ontwerp Projectplan start het waterschap eind maart alvast met de uitvoering. Denk aan het herprofileren van watergangen en vergroten, verleggen en verwijderen van een aantal duikers. De eigenaren van de aanliggende percelen worden tijdig over de werkzaamheden geïnformeerd.

Wat ging er aan definitieve projectplan vooraf? 
Anouk Dewitte, omgevingsmanager bij Waterschap Limburg, blikt terug: “In het najaar van 2019 heeft het Ontwerp Projectplan Waterwet Fase 1 ter inzage gelegen. Over de daarin opgenomen maatregelen heeft de omgeving tijdens verschillende bijeenkomsten mee kunnen denken. Het gaat om maatregelen die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatbestendig watersysteem. Op dit Ontwerp Projectplan zijn geen zienswijzen binnengekomen. Ook op de reeds verleende aangevraagde omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ontvangen.”
Na de terinzagelegging is het project even stil komen te liggen omdat nieuwe regels omtrent stikstof en PFAS aanvullend onderzoek vereisten. Uit die onderzoeken is inmiddels gebleken dat de voorgenomen werkzaamheden binnen de gestelde normen vallen. 

Wat gebeurt er in fase 2 van dit project?
Voor de tweede fase van project Schelkensbeek vindt op dit moment de planvorming en grondverwerving plaats. De uitvoering van de maatregelen uit fase 2 is gepland voor het voorjaar van 2021.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen