Werkzaamheden Vijlen vorderen om de wateroverlast aan te pakken

Met Elkaar Beheerder 20-06-2022 198 keer bekeken 0 reacties

Waterschap Limburg en gemeente Vaals treffen sinds dit voorjaar maatregelen om de wateroverlast samen aan te pakken.

De maatregelen hebben niet alleen effect in Vijlen, maar ook in het lagergelegen dorp Mechelen. We kantelen de weg zodat het water niet naar de aangrenzende woningen loopt, maar naar de overkant van de straat het weiland in.

Onlangs zijn de duiker, kolken, nieuwe goten en riolering bij de Vijlenstraat aangebracht. Door het plaatsen hiervan ontstaat een betere doorstroming voor het verwerken van extreme neerslaghoeveelheden. Deze week is gestart met het asfalteren van de Vijlenstraat. Het streven is dat op 20 juni a.s. de werkzaamheden gereed zijn. Dit is het begin van het klimaatbestendig maken van het Mechelderbeekdal. In het najaar legt het waterschap een nieuwe regenwaterbuffer aan in het weiland om de piekmomenten van watertoevoer in Vijlen en Mechelen op te vangen.

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen