Kwistbeek

    - Nieuws

    - Werkgroepen

    - Zet je idee op de kaart 

    - Vragen

    - Bijeenkomsten

    - Documenten 

Zet je idee op de kaart

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Wat zijn voor jou belangrijke plekken, ideeën, knelpunten of te behouden punten in Gebied Kwistbeek? Klik op 'PUNT TOEVOEGEN' (zoom in om een precieze plek aan te geven) en zet je tip, idee of aandachtspunt op de kaart of reageer op een door iemand anders aangedragen punt (let op: dit kan alleen als je ingelogd bent! Ben je nieuw? Maak dan eerst een account aan). Je kunt kiezen uit verschillende thema’s. Samen maken we de kaart compleet!
Volg deze pagina door rechtsboven op Volgen te klikken. Je ontvangt een e-mail wanneer er iets wordt toegevoegd op de kaart. Deze kaart blijft tot nader bericht in ontwikkeling. Blijf het dus volgen! 
Lees ook: Hoe zet ik iets op de kaart?

 

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Wollige grasmachines Begin: Einde:
Herstel beekdal landschap Begin: Einde:
Watermolen Begin: Einde:
romeinse weg Begin: Einde:
Drukte wandelaars Begin: Einde:
Inpassing grootschalige land en tuinbouw Begin: Einde:
Biezengroei verminderen Begin: Einde:
Bossen open maken Begin: Einde:
Vrije uitloop van water Begin: Einde:
Weide en akkervogels Begin: Einde:
Beregeningwateropvang Begin: Einde:
Aanleg verkeersveiligfietspad Baarlo- Helden-Panningen Begin: Einde:
Grondaankoop ten behoeve van plan Kwistbeek Begin: Einde:
Schaatsen op het beekdal Begin: Einde:
probleem Begin: Einde:
Japanse duizendknoop Begin: Einde:
Vistrappen Begin: Einde:
Behoud van waterinlaat en waterafvoer voorziening t.b.v. peil regulatie visvijver Begin: Einde:
Dijkpassage Begin: Einde:
Maasmonding Begin: Einde:
Herplant beeldbepalende bomen langs de Kwistbeek Begin: Einde:
Natuurlijk inrichten Begin: Einde:
Behoud en verbeter rust en fauna Begin: Einde:
Realiseren parkeerplek Begin: Einde:
herstel beekbodem Begin: Einde:
Het agrarische gebied tussen de baarloseweg en de kwistbeek Begin: Einde:
Grindweg Nieuwe dijk verbeteren Begin: Einde:
Plattelandscooperatie als Landschaps/ANB-organisatie Begin: Einde:
Zet landschapselementen als klimaatelement Begin: Einde:
Hoe het vroeger was....moerassig en een meanderend beekje kan uitstekend dienen als wateropvang Begin: Einde:
Speeltoestel Begin: Einde:
Onderse Schans behouden Begin: Einde:
overstroming soeterbeek perceel te laag hierdoor loopt breekweijenweg onder Begin: Einde:
Houtsingels terug Begin: Einde:
Kavelruil Begin: Einde:
Omgevingsplan faseren Begin: Einde:
Leemlaag/afnemen biodiversiteit Begin: Einde:
Zorgen om natuur Begin: Einde:
Open gebied behouden Begin: Einde:
Zonneveld/asbestdak zonnecellen Begin: Einde:
Licht toeristisch Begin: Einde:
Recreatie behouden Begin: Einde:
Meer flora/fauna Begin: Einde:
Opstropen water Middenpeelweg Begin: Einde:
Dealplaats wegnemen Begin: Einde:
Meer bekkens Begin: Einde:
Wateroverlast Begin: Einde:
Uniek gebied Begin: Einde:
Wandelpaden behouden Begin: Einde:
Mooie natuur Begin: Einde:
Aaneengesloten gebieden Begin: Einde:
Natuur behouden Begin: Einde:
Recreatie/ondernemen/natuur Begin: Einde:
Snel nat Begin: Einde:
Agrarisch natuurbeheer Begin: Einde:
Zichtbaarheid dal Begin: Einde:
Woekerende natuur Begin: Einde:
Wandelpaden ontwikkelen Begin: Einde:
Onderste schans behouden Begin: Einde:
Schans recreatie Begin: Einde:
Beekveegsel Begin: Einde:
Waterberging Begin: Einde:
Waterhuishouding Begin: Einde:
Behoud bijenoase Begin: Einde:
Dorpsommetje Begin: Einde:
Verbeterd bassins Begin: Einde:
Verbinding met Beemd Begin: Einde:
Gevolgen waterberging Begin: Einde:
Meer water infiltreren Begin: Einde:
Zorgwijngaard Vinea Cura Begin: Einde:
Bevers Begin: Einde:
Buffers Soeterbeek Begin: Einde:
Meanderen beek Begin: Einde:
Kweldruk door Peel Begin: Einde:
Kort maaien/ongedierte tegengaan Begin: Einde:
Verbreding beek Begin: Einde:
Stuwing water Begin: Einde:
Natuurlijk meanderen Begin: Einde:
Koelen en omgeving uitbaggeren Begin: Einde:
Weinig onderhoud/overlast Looakker Begin: Einde:
Kans op wateroverlast Begin: Einde:
Wensen de Koelen Begin: Einde:
Kwistbeek zichtbaar maken Begin: Einde:
Behoud natuur Koelen Begin: Einde:
Bosbeek verleggen Begin: Einde:
Onderhoud kasteelgracht Begin: Einde:
Bewustwording klimaatverandering Begin: Einde:
Rioleringscapaciteit vergroten Begin: Einde:
Watermolen/wasplaats blijven Begin: Einde:
Overstorten saneren (ratten) Begin: Einde:
Onderhoud beek Begin: Einde:
Last van ongedierte Begin: Einde:
Overlast water Begin: Einde:
Toeristisch karakter Begin: Einde:
Brug repareren bij de Maas Begin: Einde:
Plan Kasteelpark uitvoeren Begin: Einde:
Onderhoud Kasteelpark Begin: Einde:
Bewoners inseinen Begin: Einde:
Tijdig waarschuwen Begin: Einde:
Afvoer duiker Begin: Einde:
Ondernemen in buitengebied Begin: Einde:
Kwistbeek Vergelt Begin: Einde:
Verlegging van de beek in de Vergelt Begin: Einde:
Bypass richting maas Begin: Einde:
Toerisme/recreatie stimuleren Begin: Einde:
Opvang water Begin: Einde:
Onderhoud Begin: Einde:
Overlast verkeer Begin: Einde:
Maaibeleid aanpassen Begin: Einde:
Bypass Begin: Einde:
Adequaat handelen Begin: Einde:
Aftakking naar Kesselse Bergen Begin: Einde:
Uitdiepen Soeterbeek Begin: Einde:
Landbouw kan helpen Begin: Einde:
Bevers Begin: Einde:
Overkluizing Bosbeek Begin: Einde:
Geen inschaling mogelijk Begin: Einde:
Beek Dekeshorst Begin: Einde:
Omleiding Springbeek Begin: Einde:
Financieel vergoeden Begin: Einde:
Te weinig mensen beheer Begin: Einde:
Problemen hele gebied Begin: Einde:
Heldense Bossen Begin: Einde:
Keringen verhogen Begin: Einde:
Gebied de Meeren Begin: Einde:
Water rondom prieel Begin: Einde:
Boeren/ondernemers waterbeheer Begin: Einde:
Verschil in diameters duikers Begin: Einde:
Natuurontwikkeling Pratwinkel Begin: Einde:
Meanderen/creëren stroming/duikers vergroten/bottleneck Begin: Einde:
Recreatiegebied maken Pratwinkel Begin: Einde:
Pratwinkel lager gelegen Begin: Einde:
Industrieterrein afgekoppeld Begin: Einde:
Industrieterrein Begin: Einde:
Uitbreiden wandelpaden Middenpeelweg-Soeterbeek Begin: Einde:
Geschikt nat gebied Begin: Einde:
Lastig onderhoud Soeterbeek Begin: Einde:
Overstroming Molenhuizen/Soeterbeek Begin: Einde:
Rinkesfort/Soeterbeek Begin: Einde:
Landbouwgrond/ondernemers Lang Hout Begin: Einde:
Lang Hout Begin: Einde:
Rinkesfort Begin: Einde:
Gebied Rinkesfort Begin: Einde:
Duikers Soeterbeek Begin: Einde:
Een momentje...

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.