Zet je idee op de kaart

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Wat zijn voor jou belangrijke plekken, ideeën, knelpunten of te behouden punten in Gebied Kwistbeek? Klik op 'PUNT TOEVOEGEN' (zoom in om een precieze plek aan te geven) en zet je tip, idee of aandachtspunt op de kaart of reageer op een door iemand anders aangedragen punt (let op: dit kan alleen als je ingelogd bent! Ben je nieuw? Maak dan eerst een account aan). Je kunt kiezen uit verschillende thema’s. Samen maken we de kaart compleet!
Volg deze pagina door rechtsboven op Volgen te klikken. Je ontvangt een e-mail wanneer er iets wordt toegevoegd op de kaart. Deze kaart blijft tot nader bericht in ontwikkeling. Blijf het dus volgen! 
Lees ook: Hoe zet ik iets op de kaart?

 

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart Begin Einde
Wollige grasmachines Begin: Einde:
Herstel beekdal landschap Begin: Einde:
Behoud en verbeter rust en fauna Begin: Einde:
Plattelandscooperatie als Landschaps/ANB-organisatie Begin: Einde:
Realiseren parkeerplek Begin: Einde:
Grindweg Nieuwe dijk verbeteren Begin: Einde:
Behoud van waterinlaat en waterafvoer voorziening t.b.v. peil regulatie visvijver Begin: Einde:
Grondaankoop ten behoeve van plan Kwistbeek Begin: Einde:
Beregeningwateropvang Begin: Einde:
Weide en akkervogels Begin: Einde:
Watermolen Begin: Einde:
romeinse weg Begin: Einde:
Drukte wandelaars Begin: Einde:
Inpassing grootschalige land en tuinbouw Begin: Einde:
Biezengroei verminderen Begin: Einde:
Bossen open maken Begin: Einde:
Vrije uitloop van water Begin: Einde:
Aanleg verkeersveiligfietspad Baarlo- Helden-Panningen Begin: Einde:
Schaatsen op het beekdal Begin: Einde:
probleem Begin: Einde:
Japanse duizendknoop Begin: Einde:
Vistrappen Begin: Einde:
Rinkesfort/Soeterbeek Begin: Einde:
Dijkpassage Begin: Einde:
Maasmonding Begin: Einde:
Herplant beeldbepalende bomen langs de Kwistbeek Begin: Einde:
Agrarisch natuurbeheer Begin: Einde:
Gevolgen waterberging Begin: Einde:
Behoud bijenoase Begin: Einde:
Schans recreatie Begin: Einde:
Meer flora/fauna Begin: Einde:
Recreatie behouden Begin: Einde:
Dealplaats wegnemen Begin: Einde:
Bevers Begin: Einde:
Bewoners inseinen Begin: Einde:
Bypass richting maas Begin: Einde:
Verlegging van de beek in de Vergelt Begin: Einde:
Onderhoud Begin: Einde:
Ondernemen in buitengebied Begin: Einde:
Overkluizing Bosbeek Begin: Einde:
Onderhoud Kasteelpark Begin: Einde:
Koelen en omgeving uitbaggeren Begin: Einde:
Toeristisch karakter Begin: Einde:
Bosbeek verleggen Begin: Einde:
Natuurlijk meanderen Begin: Einde:
Kans op wateroverlast Begin: Einde:
Uitbreiden wandelpaden Middenpeelweg-Soeterbeek Begin: Einde:
Verschil in diameters duikers Begin: Einde:
Stuwing water Begin: Einde:
Problemen hele gebied Begin: Einde:
Kort maaien/ongedierte tegengaan Begin: Einde:
Verbreding beek Begin: Einde:
Meanderen beek Begin: Einde:
Industrieterrein Begin: Einde:
Opstropen water Middenpeelweg Begin: Einde:
Natuurlijk inrichten Begin: Einde:
Boeren/ondernemers waterbeheer Begin: Einde:
Leemlaag/afnemen biodiversiteit Begin: Einde:
Heldense Bossen Begin: Einde:
Open gebied behouden Begin: Einde:
herstel beekbodem Begin: Einde:
Het agrarische gebied tussen de baarloseweg en de kwistbeek Begin: Einde:
Zet landschapselementen als klimaatelement Begin: Einde:
Hoe het vroeger was....moerassig en een meanderend beekje kan uitstekend dienen als wateropvang Begin: Einde:
Meer water infiltreren Begin: Einde:
Aaneengesloten gebieden Begin: Einde:
Onderste schans behouden Begin: Einde:
Gebied de Meeren Begin: Einde:
Duikers Soeterbeek Begin: Einde:
Speeltoestel Begin: Einde:
Watermolen/wasplaats blijven Begin: Einde:
Zorgwijngaard Vinea Cura Begin: Einde:
Onderse Schans behouden Begin: Einde:
overstroming soeterbeek perceel te laag hierdoor loopt breekweijenweg onder Begin: Einde:
Houtsingels terug Begin: Einde:
Kavelruil Begin: Einde:
Omgevingsplan faseren Begin: Einde:
Zorgen om natuur Begin: Einde:
Zonneveld/asbestdak zonnecellen Begin: Einde:
Licht toeristisch Begin: Einde:
Meer bekkens Begin: Einde:
Wandelpaden behouden Begin: Einde:
Uniek gebied Begin: Einde:
Wateroverlast Begin: Einde:
Mooie natuur Begin: Einde:
Natuur behouden Begin: Einde:
Recreatie/ondernemen/natuur Begin: Einde:
Snel nat Begin: Einde:
Woekerende natuur Begin: Einde:
Zichtbaarheid dal Begin: Einde:
Wandelpaden ontwikkelen Begin: Einde:
Beekveegsel Begin: Einde:
Waterberging Begin: Einde:
Dorpsommetje Begin: Einde:
Waterhuishouding Begin: Einde:
Verbeterd bassins Begin: Einde:
Verbinding met Beemd Begin: Einde:
Bevers Begin: Einde:
Buffers Soeterbeek Begin: Einde:
Kweldruk door Peel Begin: Einde:
Weinig onderhoud/overlast Looakker Begin: Einde:
Wensen de Koelen Begin: Einde:
Kwistbeek zichtbaar maken Begin: Einde:
Behoud natuur Koelen Begin: Einde:
Onderhoud kasteelgracht Begin: Einde:
Bewustwording klimaatverandering Begin: Einde:
Rioleringscapaciteit vergroten Begin: Einde:
Overstorten saneren (ratten) Begin: Einde:
Onderhoud beek Begin: Einde:
Last van ongedierte Begin: Einde:
Overlast water Begin: Einde:
Brug repareren bij de Maas Begin: Einde:
Plan Kasteelpark uitvoeren Begin: Einde:
Tijdig waarschuwen Begin: Einde:
Afvoer duiker Begin: Einde:
Kwistbeek Vergelt Begin: Einde:
Toerisme/recreatie stimuleren Begin: Einde:
Opvang water Begin: Einde:
Overlast verkeer Begin: Einde:
Maaibeleid aanpassen Begin: Einde:
Bypass Begin: Einde:
Adequaat handelen Begin: Einde:
Aftakking naar Kesselse Bergen Begin: Einde:
Uitdiepen Soeterbeek Begin: Einde:
Landbouw kan helpen Begin: Einde:
Geen inschaling mogelijk Begin: Einde:
Beek Dekeshorst Begin: Einde:
Omleiding Springbeek Begin: Einde:
Financieel vergoeden Begin: Einde:
Te weinig mensen beheer Begin: Einde:
Keringen verhogen Begin: Einde:
Water rondom prieel Begin: Einde:
Natuurontwikkeling Pratwinkel Begin: Einde:
Meanderen/creëren stroming/duikers vergroten/bottleneck Begin: Einde:
Recreatiegebied maken Pratwinkel Begin: Einde:
Pratwinkel lager gelegen Begin: Einde:
Industrieterrein afgekoppeld Begin: Einde:
Geschikt nat gebied Begin: Einde:
Lastig onderhoud Soeterbeek Begin: Einde:
Overstroming Molenhuizen/Soeterbeek Begin: Einde:
Landbouwgrond/ondernemers Lang Hout Begin: Einde:
Lang Hout Begin: Einde:
Rinkesfort Begin: Einde:
Gebied Rinkesfort Begin: Einde:
Een momentje...

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen