Zet je idee op de kaart

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Wat zijn voor jou belangrijke plekken, ideeën, knelpunten of te behouden punten in Gebied Kwistbeek? Klik op 'PUNT TOEVOEGEN' (zoom in om een precieze plek aan te geven) en zet je tip, idee of aandachtspunt op de kaart of reageer op een door iemand anders aangedragen punt (let op: dit kan alleen als je ingelogd bent! Ben je nieuw? Maak dan eerst een account aan). Je kunt kiezen uit verschillende thema’s. Samen maken we de kaart compleet!
Volg deze pagina door rechtsboven op Volgen te klikken. Je ontvangt een e-mail wanneer er iets wordt toegevoegd op de kaart. Deze kaart blijft tot nader bericht in ontwikkeling. Blijf het dus volgen! 
Lees ook: Hoe zet ik iets op de kaart?

 

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Wollige grasmachines Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Herstel beekdal landschap Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Watermolen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema cultuur romeinse weg Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Drukte wandelaars Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Inpassing grootschalige land en tuinbouw Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Biezengroei verminderen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Bossen open maken Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Vrije uitloop van water Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Weide en akkervogels Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Beregeningwateropvang Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Aanleg verkeersveiligfietspad Baarlo- Helden-Panningen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Grondaankoop ten behoeve van plan Kwistbeek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Schaatsen op het beekdal Begin: Einde:
Categorie Probleem! probleem Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Japanse duizendknoop Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Vistrappen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Behoud van waterinlaat en waterafvoer voorziening t.b.v. peil regulatie visvijver Begin: Einde:
Categorie Probleem! Dijkpassage Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Maasmonding Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Herplant beeldbepalende bomen langs de Kwistbeek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Natuurlijk inrichten Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Behoud en verbeter rust en fauna Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Realiseren parkeerplek Begin: Einde:
Categorie Probleem! herstel beekbodem Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Het agrarische gebied tussen de baarloseweg en de kwistbeek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Grindweg Nieuwe dijk verbeteren Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Plattelandscooperatie als Landschaps/ANB-organisatie Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema klimaat Zet landschapselementen als klimaatelement Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Hoe het vroeger was....moerassig en een meanderend beekje kan uitstekend dienen als wateropvang Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Speeltoestel Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema cultuur Onderse Schans behouden Begin: Einde:
Categorie Probleem! overstroming soeterbeek perceel te laag hierdoor loopt breekweijenweg onder Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Houtsingels terug Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Kavelruil Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Omgevingsplan faseren Begin: Einde:
Categorie Probleem! Leemlaag/afnemen biodiversiteit Begin: Einde:
Categorie Probleem! Zorgen om natuur Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Open gebied behouden Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema klimaat Zonneveld/asbestdak zonnecellen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Licht toeristisch Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Recreatie behouden Begin: Einde:
Categorie Probleem! Meer flora/fauna Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Opstropen water Middenpeelweg Begin: Einde:
Categorie Probleem! Dealplaats wegnemen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Meer bekkens Begin: Einde:
Categorie Probleem! Wateroverlast Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Uniek gebied Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Wandelpaden behouden Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Mooie natuur Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Aaneengesloten gebieden Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Natuur behouden Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Recreatie/ondernemen/natuur Begin: Einde:
Categorie Probleem! Snel nat Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Agrarisch natuurbeheer Begin: Einde:
Categorie Probleem! Zichtbaarheid dal Begin: Einde:
Categorie Probleem! Woekerende natuur Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Wandelpaden ontwikkelen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Onderste schans behouden Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Schans recreatie Begin: Einde:
Categorie Probleem! Beekveegsel Begin: Einde:
Categorie Probleem! Waterberging Begin: Einde:
Categorie Probleem! Waterhuishouding Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Behoud bijenoase Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Dorpsommetje Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Verbeterd bassins Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Verbinding met Beemd Begin: Einde:
Categorie Probleem! Gevolgen waterberging Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Meer water infiltreren Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Zorgwijngaard Vinea Cura Begin: Einde:
Categorie Probleem! Bevers Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Buffers Soeterbeek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Meanderen beek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Kweldruk door Peel Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Kort maaien/ongedierte tegengaan Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Verbreding beek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Stuwing water Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Natuurlijk meanderen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Koelen en omgeving uitbaggeren Begin: Einde:
Categorie Probleem! Weinig onderhoud/overlast Looakker Begin: Einde:
Categorie Probleem! Kans op wateroverlast Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Wensen de Koelen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Kwistbeek zichtbaar maken Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Behoud natuur Koelen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Bosbeek verleggen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Onderhoud kasteelgracht Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema klimaat Bewustwording klimaatverandering Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Rioleringscapaciteit vergroten Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema cultuur Watermolen/wasplaats blijven Begin: Einde:
Categorie Probleem! Overstorten saneren (ratten) Begin: Einde:
Categorie Probleem! Onderhoud beek Begin: Einde:
Categorie Probleem! Last van ongedierte Begin: Einde:
Categorie Probleem! Overlast water Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema cultuur Toeristisch karakter Begin: Einde:
Categorie Probleem! Brug repareren bij de Maas Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema cultuur Plan Kasteelpark uitvoeren Begin: Einde:
Categorie Probleem! Onderhoud Kasteelpark Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Bewoners inseinen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Tijdig waarschuwen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Afvoer duiker Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Ondernemen in buitengebied Begin: Einde:
Categorie Probleem! Kwistbeek Vergelt Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Verlegging van de beek in de Vergelt Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Bypass richting maas Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Toerisme/recreatie stimuleren Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Opvang water Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Onderhoud Begin: Einde:
Categorie Probleem! Overlast verkeer Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Maaibeleid aanpassen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Bypass Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Adequaat handelen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Aftakking naar Kesselse Bergen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Uitdiepen Soeterbeek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Landbouw kan helpen Begin: Einde:
Categorie Probleem! Bevers Begin: Einde:
Categorie Probleem! Overkluizing Bosbeek Begin: Einde:
Categorie Probleem! Geen inschaling mogelijk Begin: Einde:
Categorie Probleem! Beek Dekeshorst Begin: Einde:
Categorie Probleem! Omleiding Springbeek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Financieel vergoeden Begin: Einde:
Categorie Probleem! Te weinig mensen beheer Begin: Einde:
Categorie Probleem! Problemen hele gebied Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Heldense Bossen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Keringen verhogen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Gebied de Meeren Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Water rondom prieel Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Boeren/ondernemers waterbeheer Begin: Einde:
Categorie Probleem! Verschil in diameters duikers Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Natuurontwikkeling Pratwinkel Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Meanderen/creëren stroming/duikers vergroten/bottleneck Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Recreatiegebied maken Pratwinkel Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Pratwinkel lager gelegen Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Industrieterrein afgekoppeld Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Industrieterrein Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema recreatie Uitbreiden wandelpaden Middenpeelweg-Soeterbeek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Geschikt nat gebied Begin: Einde:
Categorie Probleem! Lastig onderhoud Soeterbeek Begin: Einde:
Categorie Probleem! Overstroming Molenhuizen/Soeterbeek Begin: Einde:
Categorie Probleem! Rinkesfort/Soeterbeek Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema ondernemen Landbouwgrond/ondernemers Lang Hout Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema natuur en landschap Lang Hout Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Rinkesfort Begin: Einde:
Categorie Wens/idee: thema water Gebied Rinkesfort Begin: Einde:
Categorie Probleem! Duikers Soeterbeek Begin: Einde:
Een momentje...

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.