Een pilotproject moet zich bewijzen

Irenka van den Hout 10-07-2020 96 keer bekeken 0 reacties

Gemeente Peel en Maas is aangemerkt als pilotgemeente voor de Omgevingswet. Zodoende kan de gemeente voor Gebied Kwistbeek al een Omgevingsplan maken terwijl de Omgevingswet nog niet in werking is (pas in 2022).

Een pilot waar twee overheden samen intensief de herinrichting van een gebied ter hand nemen. Dit op een bijzondere wijze. Medewerkers van beiden overheden trekken samen op en wisselen kennis en ervaringen uit. Inwoners uit de directe omgeving ontwerpen mee in de geest van de Omgevingswet, geven hun mening en delen hun denkwijze. Tevens stemmen gemeente en waterschap de besluitvorming en de communicatie nauwkeurig op elkaar af om de omgeving goed te kunnen betrekken en informeren.

Er komt een evaluatiedocument
Om te toetsen of de aanpak werkt, is de planfase van het project reeds geëvalueerd. Ondanks de coronaperiode zijn er enquêtes gehouden en hebben er digitale gesprekken plaatsgevonden. Dit met de werkgroepen die hebben meegedacht en mee blijven denken, de projectgroep, het procesteam waarin de dorpsoverleggen vertegenwoordigd zijn, intern bij het waterschap en bij gemeente Peel en Maas. Ook het kernteam en de communicatiewerkgroep hebben hun zegje kunnen doen. Hetgeen is opgehaald wordt verwerkt in een evaluatiedocument dat na de zomervakantie wordt afgerond.

De uitkomst zal bewijzen of de nieuwe aanpak succesvol is en welke tips er gegeven worden voor toekomstige projecten.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen