Enquête over functioneren werkgroepen tot nu toe

Irenka van den Hout 11-05-2020 91 keer bekeken 0 reacties

De 3 werkgroepen van Gebied Kwistbeek leveren al bijna 2 jaar een actieve bijdrage om wateroverlast tegen te gaan en het landelijke gebied rondom de beek duurzaam te versterken. Gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg hebben aan de ongeveer 40 werkgroepleden gevraagd om een enquête in te vullen

over hun beleving van de samenwerking. De enquête bestond uit 15 vragen. 28 werkgroepleden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt hun mening te geven

Een positief geluid
De meerderheid van de werkgroepleden heeft het project Gebied Kwistbeek en het proces tot nu toe als goed ervaren. Er was genoeg ruimte om vragen te stellen, er werd geluisterd naar de deelnemers, de bijeenkomsten werden als nuttig ervaren en de processtappen en de planning waren duidelijk. Ook zijn ze tevreden over de resultaten tot nu toe en hebben ze vertrouwen in het vervolg. Bovenstaande punten zijn ook terug te zien in het cijfer dat de werkgroepleden geven aan het initiatief om werkgroepen in te zetten voor de gebiedsontwikkeling: gemiddeld een 4,5 op een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 als onvoldoende geldt en een 5 als zeer goed. De detailuitwerking van de enquête is met de werkgroepleden gedeeld en ook gepresenteerd aan de gemeente en het waterschap. De opgehaalde geluiden, zowel de positieve als de aandachtspunten, worden ter verbetering meegenomen  bij het vervolgtraject en bij andere ontwikkelingen.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen