Geslaagde inwonersavond ‘aanpak wateroverlast Wijnandsrade, Hulsberg en Aalbeek’.

Sanne Maruanaja 13-06-2023 226 keer bekeken 1 reacties

Op donderdagavond 1 juni organiseerden Waterschap Limburg en gemeente Beekdaelen een tweede inwonersavond over de voorgestelde maatregelen ter vermindering van de wateroverlast in Wijnandsrade, Hulsberg en Aalbeek.

De avond is geopend door Wethouder Jan Hermans en bestuurder Josette Van Wersch. Josette trapte af door iedereen welkom te heten en te bedanken voor hun komst. “Vanavond gaan we samen aan de slag om de overlast in kaart te brengen en ervaringen te delen, zodat we oplossingen kunnen vinden die de wateroverlast verminderen en de leefomgeving verbeteren. Om tot een gedegen oplossing te komen is er een brede aanpak nodig, waarbij we het gebied in kaart brengen waar de winst te behalen valt; want iedere druppel telt”, aldus Josette.

Wethouder Jan Hermans vulde hierbij aan: “De ondertekening van de intentieverklaring vanavond is een belangrijke stap in de aanpak tegen wateroverlast. Samen met Waterschap Limburg, betrokken instanties én inwoners zetten we ons in de wateroverlast in het gebied terug te dringen. Ik wil nogmaals onderstrepen dat het ontzettend goed is dat jullie hier vanavond aanwezig zijn en samen met ons dit traject aangaan.”

Intentieovereenkomst
De gemeente en het Waterschap kijken samen naar mogelijke oplossingen. Hierbij zoeken ze de samenwerking met elkaar en de omgeving op. Input vanuit de omgeving is namelijk essentieel om tot een gedragen en effectief maatregelenpakket te komen. Om deze samenwerking officieel te bevestigen tekenden de bestuurders van de twee partijen een intentieovereenkomst. Beide besturen vinden het belangrijk dat de handen ineen geslagen moeten worden om de overlast van de hevige regenval voor het voorliggende gebied moet worden aangepakt.

Tijdens de eerste avond is het probleem van de wateroverlast met elkaar gedeeld. Hieruit volgen nu de eerste globale oplossingsrichtingen. Tijdens de tweede inwonersavond werden deze per locatie voorgelegd. Wensen en suggesties zijn opgehaald en verwerkt in concretere plannen. Deze zullen vervolgens – indien mogelijk - in procedure worden gebracht, waarbij ook nog ruimte is voor inspraak.

Gebiedsruimtes
Vervolgens werd er door het Waterschap een maatregelenpakket gepresenteerd aan alle aanwezigen, in drie verschillende gebiedsruimtes. Het maatregelenpakket is gebaseerd op de oplossingen en locaties die tijdens de vorige inwonersavond zijn besproken en uitgedacht samen met de omgeving.

Aan drie tafels, in drie verschillende ruimtes, is het Waterschap in gesprek gegaan over de maatregelen en de vragen en aandachtspunten die omwonenden en belanghebbenden hierbij hebben. Hierbij zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen.

Wijnandsrade
In de ruimte met de bewoners van Wijnandsrade werden de maatregelen op een prettige manier, in groepsverband, besproken. De meeste maatregelen werden door de bewoners dan ook positief opgevangen. Voor de bewoners is met name van belang dat andere huizen geen last krijgen van het water, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een dam. Daarnaast is er ook geen draagvlak voor de woningen Niethuizen. Dit is duidelijk meegenomen in de aantekeningen. Er werden suggesties gedaan zoals het verzoeken van een boer voor het ploegen van zijn land op de juiste manier, dat zorgt voor minder waterafloop richting stedelijk gebied. Of het afleiden van water via de Kerstboomkesweg. Ook werd voorgesteld om een putje/goot op de oprit of binnenplaats aan te sluiten op de grote buis van de gemeente, in plaats van richting voor op straat. Daarnaast werd er voorgesteld om een bypass onder schoolplein door te leggen als mogelijke oplossing.

Hulsberg
Aan tafel Hulsberg was de belangstelling tijdens de toelichting op de potentiële maatregelen groot. Zo werd het verlaging met 20 cm van de grasbedekte speelplaatsen positief ontvangen en ook is het toepassen van buffersloten met dwarsprofielen ter voorkoming van de snelle waterafvoer goed begrepen en positief ontvangen. De buffering in het bosgebied tussen Hulsberg en Wijnandsrade is met argusogen bekeken omdat men bevreesd is voor geremde waterafvoer benedenstrooms. Ook deze geluiden zijn gehoord en worden onderzocht. De hydrologische modellen zullen hierin mede ondersteunende informatie brengen.

Ook vinden de  bewoners dat ze zelf de handschoen mogen oppakken om de voortuin te vergroenen. Een kans om de afstroom te verminderen ligt met name inde Jonkheer Van de Maesenstraat. Deze straat is van gevel tot gevel versteend. Het water krijgt daardoor géén kans om te infiltreren.

Aalbeek, Helle
In Aalbeek is het afstromende water uit Hulsberg en omliggende hellingen de oorzaak van de wateroverlast. De Nieuwenhuysstraat verandert bij hevige regenval in een waterweg. Tijdens de bewonersavond zijn diverse maatregelen gepresenteerd, met als doel de overlast te verminderen. Denk hierbij aan extra regenwaterbuffers, het aanleggen van grondwallen om water een andere kant op te leiden en de Nieuwenhuysstraat anders inrichten/te verlagen zodat het water de huizen niet meer binnen stroomt. De maatregelen werden goed ontvangen. De aanwezigen hebben meegedacht en tips gegeven over verdere uitwerking van de maatregelen. Daarnaast kwamen er nog aanvullende maatregelen op de kaart, denk aan de inrichting van de erosiestroken die tijdens de ruilverkaveling in de jaren ’10 haaks op de hellingen ingetekend zijn. Al met al een mooie opbrengst waar we mee verder kunnen.

Naast de bewoners uit Aalbeek waren er ook inwoners van Helle aanwezig. Het overtollige water uit Aalbeek stroomt via de Nieuwenhuysstraat naar de Platsbeek. De Platsbeek stroomt door Helle en zorgt bij hevige regenval voor veel overlast. De maatregelen die we nemen in Aalbeek, om wateroverlast te verminderen, hebben ook een positief effect op Helle. Er zal minder, en meer gedoseerd, water naar de Platsbeek stromen. De overlast in Helle wordt  daarmee overigens niet opgelost, daar gaan we ons in de toekomst met een volgend project mee bezig houden.  

Remmert Slagter

16-06-23 om 11:11

Een avond waarin veel energie is gaan stromen! De bewoners hebben goed laten weten wat ze vinden van de mogelijke maatregelen ter beperking van wateroverlast.
Uit de  respons van bewoners en collega's wordt terug gekeken op een positieve bewonersavond.  

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen